Roma Koragyermekkori Hálózat – Romani Early Years Network

Agresszió és kortárs bántalmazás – Október 21.

A workshop 2019. október 21-én 9.00-16.00 között kerül megrendezésre Budapesten. A képzés helyszíne a Kőleves Étterem emeleti különterme, Kazinczy u. 41.

A képzés tandíját, az ellátás és részleges útiköltségét a REYN (Romani Early Years Network) magyarországi hálózata és a Partners Hungary Alapítvány állja.

A jelentezéshez az alábbi linken és a weboldalon található online jelentkezési lapot kell legkésőbb 2019. október 11-ig kitölteni. 

A felhívás minden olyan REYN tagnak szól, aki munkájában közvetlenül foglalkozik roma kisgyerekkkel (óvódapedagógus, bölcsődei gondozó, védőnő, gyermekorvos, tanító, családgondozó, szociális munkás, stb.). Erre a tréningre a témája miatt kiemelten várjuk a tanítókat. A jelentkezés feltétele: REYN tagság, és a kitöltött online jelentkezési lap. A REYN hálózatba való jelentkezés ingyenes és éves tagdíj sincs. Tagnak jelentkezni a magyar REYN hálózatba az alábbi honlapon keresztül lehet: www.reyn.hu.

A határidő után beküldött jelentkezési lapokat sajnos nem áll módunkban elfogadni. A képzésre a létszám 15 főben maximalizált, a jelentkezéseket a lapok beérkezése után egy szakmai bizottság bírálja el a jelentkezési sorrend és a szakmai motiváció alapján.

A workshop célja:

  • Tanórai keretekbe illeszthető, érzékenyítő gyakorlatok átadása, kipróbálása, a gyerekek közti agresszió és bántalmazás megelőzésére
  • A napi gyakorlatban használható kommunikációs és konfliktuskezelési eszközök, a mediáció és a resztoratív gyakorlatok eszköztárából – hogyan juttasuk el egymáshoz üzeneteinket feszült helyzetekben?
  • Alapvető resztoratív módszerek a nehéz társas helyzetek megelőzésére és kezelésére, különösen az agresszív viselkedés és a kortárs bántalmazás témáiban, melynek köszönhetően csökkenhet az ismétlés kockázata, és az eset feldolgozása-megoldása az egész közösség javára válik.

A workshop tartalma

  • Kis elméleti háttér: hatékony megelőzés és helyreállító szemlélet
  • Szükségletalapú, nyílt kommunikáció és együttműködés, egymás megértése
  • Kérdezéstechnika
  • Kipróbált és bevált tanórai gyakorlatok, amelyek történetek és kreatív eszközök segítségével nyitják meg a diákokat, hogy beszélhessenek a számukra égető problémákról, és közös megoldásokat lehessen rá keresni

Az alkalmazott módszerek hátteréről:

Hazai és nemzetközi tapasztalataink azt mutatják, hogy az óvodai és iskolai agresszió legjobb kezelése a megelőzés. A megelőzés kulcsa pedig az erős közösség, ahol közösen kialakított szabályok és a közösség tagjai közötti kapcsolódások alapján működik az egyéni és a közös felelősségvállalás.

A kapcsolódáshoz, az együttműködéshez szükséges keretek megteremtéséhez nagyon rövid idő és  gyorsan strukturálható tér is elegendő, és ebben a tanórákba is jól illeszthető resztoratív gyakorlatok, a közösséget bevonó nagy segítséget jelentenek. 

A resztoratív modellek célja a támogató közösség létrehozása és a kapcsolatok erősítése, hogy még az incidens megtörténése előtt legyen tér és lehetőség arra, hogy jelezzék a közösség tagjai, ha nem jó döntést készül hozni az egyik tagja. Ekkor van lehetőség arra, hogy a károk helyreállítására, a jóvátételre tudjuk helyezni a fókuszt baj esetén.  Emellett, nagy hangsúlyt kell fektetni a megelőzésre, ami azt jelenti, hogy a mindennapi kapcsolódásaink során megosztjuk egymással, hogyan érintenek bennünket a mindennapi, közösséget érintő történések, és közösen tervezzük meg tevékenységeinket. A mediáció az érzelmi szükségletekre reflektál, a konstruktív kommunikáció eszközeivel ösztönzi egy konfliktus résztvevőit a közös megoldások kidolgozására. A módszer erőssége, hogy tanácsok, javaslatok helyett a konfliktus résztvevőinek segít kidolgozni egy mindenki számára elfogadható megoldást, amelyet, mivel a sajátjukénak éreznek, sokkal nagyobb eséllyel tartanak be, mint egy kívülről meghozott döntést.

Az osztályfőnöki vagy más tanórákba illeszkedő, a diákok bevonódását, a velük való kapcsolat javítását, mélyítését célzó gyakorlatokat több, mint 30 osztályban próbáltuk ki eddig, 10-18 éves korosztállyal, nagy sikerekkel. A gyakorlatok során a gyerekek biztonságos tanulási légkörben tudhatnak meg többet az agresszió és a bántalmazás lehetséges okairól, következményeiről, illetve közösen keressük a belépési pontokat, együtt dolgozzuk ki, hogyan tudnak tétlen szemlélőből aktív segtővé válni, ha agressziót tapasztalnak kortárs környezetükben, és hogyan tudnak felnőtt segítséget kérni. A gyakorlatok során használt kreatív eszközök játékos, oldott hangulatot teremtenek, amelyben a gyerekek könnyebben megnyílnak, mernek beszélni az őket érintő nehéz társas helyzetekről, könnyebben válnak együttműködővé, könnyebben kérnek segítséget és osztanak meg információkat a felnőttekkel.

A workshop trénere:

Bacsó Flóra, pedagógus, mediátor, resztoratív gyakorlatok trénere, a Partners Hungary Alapítvány munkatársa. A Partners saját képzéseinek fejlesztésében, új tréninek kidolgozásában és kipróbálásában vállal aktív szerepet. Tevékenységének fő területei: óvodai-iskolai agresszió- és konfliktuskezelés. Vallja, hogy a mindennapi életben a társas-érzelmi készségek és a jó kommunikációs keretek elsajátítása, tudatos használata ugyanolyan fontos, mint a közlekedési szabályok ismerete. Ezek elterjesztéséért, megismertetéséért dolgozik nap, mint nap.