Roma Koragyermekkori Hálózat – Romani Early Years Network

Persona Doll Módszer

Persona Doll konfliktuskezelő és érzékenyítő módszer óvodapedagógusoknak

A tréning célja, hogy a résztvevők megtanulják a Persona Doll módszert és olyan együttműködésen alapuló stratégiákat ismerjenek meg és adjanak tovább a gyerekeknek, amelyek segítik a konfliktusok kezelését és agresszív magatartás formák feldolgozását.

A továbbképzésen a résztvevők:

 • Megismerik a Persona Doll módszert, melynek segítségével egy játékbabával hatékonyan, félelem nélkül és játékosan dolgozható fel a konfliktus és az esélyegyenlőség témája, és hatékony eszköz a felmerülő problémák kezelésére.
 • Olyan eszközöket és stratégiákat ismernek meg, amelyek segítik a kommunikációs és együttműködést gátló akadályok lebontását.
 • Átélik és értelmezik a kisebbség–többség működési dinamikáját, és mindezeket bele tudják építeni a mindennapi tevékenységeikbe.

 

A módszer

A Persona Doll módszer kifejezetten az óvodapedagógusoknak lett kifejlesztve. A Nagy Britanniában született és világszerte nagy sikerrel alkalmazott módsze középpontjában egy játékbaba áll, melyet az óvodapedagógusok személyiségjegyekkel ruháznak fel. A baba időközönként „meglátogatja” a gyerekeket, és segítségével a pedagógusok olyan kényes kérdésekről is tudnak beszélgetni, melyeket korábban esetleg vonakodtak felvetni. A módszer segítségével a problémamegoldásban és konfliktusok kezelésébn fejlődnek a gyerekek, képesek lesznek a csúfolódást és a kirekesztést átváltoztatni a tisztelet és a törődés irányába.

 

Persona Doll mószer

https://personadoll.uk/

persona_doll_group

Képzési lehetőségek

1 napos képzés (nem akkreditált, módszertani képzés)

Az egy napos képzésen a résztvevők megtanulják a módszer alapjait, és lehetőségük nyílik egy demo megtekintésére, valamint egy baba személyiségének közös kialakítására.

3 napos képzés: (akkreditált, módszertani képzés)

Migráns gyerekek az óvodában, interkulturális kompetenciafejlesztés - 30 óra

Alapítási engedélyszáma: 43/142/2014. (Menedék Migránsokat Segítő Egyesület)

A három napos akkreditált képzés tematikája: az első nap szakmai önismereti témájú, a második nap történik a módszer konkrét megtanítása. Ezután két hét szünet következik, amikor a pedagógusok egy babával kipróbálják a módszert saját csoportjukban. A harmadik napon történik a tapasztalatok megosztása és feldolgozása.

 

Módszertan birtokosa:

1 napos képzés: László Zsuzsa, okleveles Persona Doll tréner

Elérhetőség: laszlozsuzsa01@gmail.com

3 napos akkreditált képzés: Menedék Migránsokat Segítő Egyesület

Elérhetőség: laszlozsuzsa01@gmail.com

 

A 3 napos képzés tematikája

A továbbképzés végére teljesítendő tartalmi követelmények
 • A résztvevők ismerjék a sztereotípiák összetevőit és azok befolyásoló hatását a személyiség fejlődésére és működésére
 • Legyenek képesek a kisebbség – többség dinamikai elemeinek kognitív elemzésére és ismerjék a mindennapi pedagógia gyakorlatba való beépítés lehetőségét
 • Legyenek képesek a továbbképzés és a pedagógiai munkájuk során a segítő kommunikáció alkalmazására
 • Tudják elemezni az interkulturális érzékenység fejlődési modelljét, és az egyes lépésekhez tudjanak gyakorlati példákat/feladatokat és fejlesztési lehetőségeket ajánlani a gyermekközösségek számára
 • Rendelkezzenek olyan stratégiai megoldásokkal és azokat szolgáló konkrét feladattervekkel, amelyek segítik az esélyegyenlőség megteremtését pedagógiai munkájukban
 • Legyenek képesek a Persona Doll módszer segítségével hatékonyan és játékosan feldolgozni a sztereotípia és az esélyegyenlőség témáit, és a felmerülő konfliktusokat kezelni.

 

Záró ellenőrzés módja

Együttműködési stratégiai tervezet kialakítása, amely a helyi (gyermekcsoport) szinten meglévő esélyegyenlőséget támogatja.

Értékelés szempontja:

 • A társadalmi igazságosság érvényesülése a pedagógia munkában.
 • A továbbképzésen megismert stratégiai lépések és módszerek milyen mértékben épülnek be a tervezetbe

Tematika

1. BEVEZETÉS

A program ismertetése, elvárások

2. CÉLKITŰZÉSEK

2. 1 Személyes célok, a képzéssel kapcsolatos saját cél megfogalmazása: identitás és elfogadtatás

3. RÁHANGOLÓDÁS

3. 1.   Ráhangolódás

3. 2. Fogalomértelmezé Asszociáció

4. DISZKRIMINÁCIÓ - PROBLÉMAFELVETÉS, AZONOSÍTÁS

4. 1. A személyiség működésének területei, színterei

4. 2. A kisebbség – többség

4. 3. Az előítélet

5. A PERSONA DOLL MÓDSZER

5.1. A Persona Doll Módszer ismertetése

5.2. A Persona Doll Módszer alkalmazása

6. EGY BABA FELRUHÁZÁSA TÖRTÉNETTEL

6.1. Egyéni munka

6.2. Csoportmunka

7. A BABA KIPRÓBÁLÁSA CSOPORTBAN

7.1. Egyéni munka

7.2. Csoportmunka

8. A BABA KIPRÓBÁLÁSA KONFLIKTUS ESETÉBEN

8.1. Egyéni munka

8.2. Csoportmunka

9. VISSZAJELZÉS, ÉRTÉKELÉ