Roma Koragyermekkori Hálózat – Romani Early Years Network

Manifesto

 

A roma és szegény gyerekek szakszerű korai fejlesztése elengedhetetlen feltétele a későbbi sikeres pályafutásuknak, ezért támogatunk minden olyan törekvést, amely ezt a célt szolgálja. A korai fejlesztés olyan szilárd kognitív, szociális, érzelmi és fizikai képességeket alapoz meg, melyek segítségével a későbbiekben sokkal hatékonyabb a tanulási folyamat, csökken az iskolai lemorzsolódás mértéke, és egyben javul az iskolai sikeresség. A korai fejlesztés hozzájárul a magasan képzett munkaerő létrehozásához, a jobb életminőség biztosításához, valamint alapvető szerepe van a szegénység átöröklődésének megakadályozásában is. A korai fejlesztés gazdaságilag többszörösen megtérülő befektetés, hiszen jelentősen csökkenti az egyénre jutó későbbi (szociális, egészségügyi, igazságszolgáltatási, stb.) társadalmi kiadások kockázatát, különösen a legszegényebbek esetében. A szegény és roma családok gyerekeinek tanulási teljesítménye sokkal jobban ki van szolgáltatva az oktatási minőség alakulásának és a szolgáltatásokhoz való általános hozzáférésnek, mint tehetősebb sorstársaiké, ezért az ő esetükben kiemelt jelentőségű a korai fejlesztés megszervezése. Javaslataink:  

 

  • A korai fejlesztőközpontok minél szélesebb körű elterjesztése szükséges, kiemelten azon kistelepüléseken, ahol magas a roma és a hátrányos helyzetű lakosság aránya.
  • Korai fejlesztést elősegítő eszközökkel szükséges ellátni az érintett intézményeken túlmenően a rászoruló családokat is.
  • Létre kell hozni a rendszeres egyeztető fórumokat a korai fejlesztésben érintett helyi szakemberek számára, amelyek a helyi együttműködést kialakítását segíthetik.
  • Erős szakmai közösséget kell kialakítani a korai fejlesztésben résztvevő szakemberek