Roma Koragyermekkori Hálózat – Romani Early Years Network

Felhívás: 2016. november 14. – szakmai nap a Pitypang óvodában, a Lépésről Lépésre módszer megismerése

Szakmai intézménylátogatás a Pitypang óvodába. Bevezetés a Lépésről Lépésre gyermekközpontú módszerbe.

A Lépésről lépésre program un. nyitott oktatási modell, amely a gyermek szükségleteire, viselkedésére, tulajdonságaira, korábbi ismereteire, tapasztalataira építkezésre, és a saját fejlődésre, tanulási folyamatban való aktivitásra, felelősség kialakítására helyezi a hangsúlyt. Ezért bevonja a gyerekeket a tanulási tartalom, a feldolgozás módszereinek, ütemének, szervezeti kereteinek kiválasztásába is. Az ehhez szükséges képességek, kompetenciák kialakításához megfelelő tanulási körülményeket biztosít.

A Pitypang óvoda nevelési programja  a Lépésről-lépésre programra (www.lepesrollepesre.eu) épül. Munkájuk során fontosnak tartják a családi nevelés tiszteletben tartását, különböző szinteken történő támogatását. Programunkban, melynek lelke a játék, alapvető feladatuknak tekintik a személyiségdimenziók harmonikus fejlesztését, erősségek, hátrányok feltárásával az értékek megerősítését, megalapozását. Csoportszobáikban a gyermekek által használt eszközök, játékok, berendezési tárgyak esztétikusak, nagyobb részben természetes alapanyagúak. A kialakított játékterek gazdagon felszereltek, önfeledt játékra, felfedezésre, sokoldalú tapasztalatszerzésre kínálnak lehetőséget, melyek a megismerési folyamatok fejlődését szolgálják.

A szakmai napra az alábbi linken található nyomtatvány kitöltésével lehet jelentkezni 2016.11.03.-ig.

https://goo.gl/forms/CxzxFpQLywTXw65i2

Az intézménylátogatásra a létszám 10 főben maximalizált, a jelentkezéseket a lapok beérkezése után egy szakmai bizottság bírálja el a jelentkezési sorrend és a szakmai motiváció alapján. Értesítést legkésőbb 2016. november 07-án küldünk.