Roma Koragyermekkori Hálózat – Romani Early Years Network

Hogyan tartsuk meg hivatásunkat örömforrásnak? workshop 2018. május 18.

Felhívjuk figyelmeteket legújabb REYN képzésünkre, mely a legtöbb szavazatot kapta az ígényfelmérés alapján. A "Hogyan tartsuk meg hivatásunkat örömforrásnak" egy szakmai személyiségfejlesztő, kapcsolatépítő, konfliktuskezelő, a kiégés megelőzését szolgáló tréning.

A képzés 2018. május 18-án 9.00-15.30 között kerül megrendezésre Budapesten

A képzés tandíját, az ellátás és részleges útiköltségét a REYN (Romani Early Years Network) magyarországi hálózata és a Partners Hungary Alapítvány állja.

A képzés helyszíne: Budapest, Impact Hub  (Budapest, 1053, Ferenciek tere 2.)

A felhívás minden olyan REYN tagnak szól, aki munkájában közvetlenül foglalkozik roma kisgyerekkkel (óvódapedagógus, bölcsődei gondozó, védőnő, gyermekorvos, tanító, családgondozó, szociális munkás, stb.). A jelentkezés feltétele: REYN tagság, és a kitöltött online jelentkezési lap. A REYN hálózatba való jelentkezés ingyenes és éves tagdíj sincs. Tagnak jelentkezni a magyar REYN hálózatba az alábbi honlapon keresztül lehet: www.reyn.hu.

Az alábbi linken és a weboldalon található online jelentkezési lapot legkésőbb május 7-ig kell kitölteni. 

A határidő után beküldött jelentkezési lapokat sajnos nem áll módunkban elfogadni. A képzésre a létszám 15 főben maximalizált, a jelentkezéseket a lapok beérkezése után egy szakmai bizottság bírálja el a jelentkezési sorrend és a szakmai motiváció alapján.

 A továbbképzés célja:

Segítséget nyújtson a pedagógusoknak, segítő foglalkozásúaknak az oktató- nevelő-segítő munka során jelentkező testi, szellemi, érzelmi kimerülés megelőzésében. Képessé tegye a résztvevőt önismeretük, önreflexiójuk fejlesztésével a kiégési folyamat állomásainak felismerésére.

A továbbképzés tartalma:

A stressz jelenségeket és a stresszorok hatásának megismerése. Az autogén tréning, és relaxációs, stressz-csökkentő technikák gyakorlása. Önismerettel képesek legyenek a szükségleteik agressziómentes kifejezésére, kapcsolataik professzionális kezelésére.

A képzés módszerei:

A tréning a résztvevők aktív közreműködésére épül. A rövid tréneri magyarázatokat helyzetgyakorlatok követik. Az egyes foglalkozásokon a pedagógusok kiscsoportos (3-4 fő) és páros munkát is végeznek, hogy gyakorolják a megismert készségeket.

A képzés trénere Nádas Mária

"Az óvónői, tanítói diploma után az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Gyógypedagógiai karán pszichopedagógus, Pécsi Tudományegyetemen közoktatás vezetői végzettséget szereztem. Képesítéseim között található még: Gordon instruktor, tranzakció-analízis tréner és egyéni tanácsadó, IPR képzők képzője, módszertani mentor, folyamat-tanácsadó. Pedagógusként dolgozva a személyközpontú nevelés elkötelezett híveként, alkalmaztam a Gordon módszert. Gordon instruktorrá válva, ennek szellemében hoztam létre a kecskeméti Gordon Elvű Általános Iskolát. dr Thomas Gordon elismeréseképpen intézményünk személyes támogatójává vált. Tanítottam a Gordon módszert a felnőttoktatásban, képeztem a magyarországi Gordon trénereket. Évekig elnökként vezettem a Gordon Egyesületet, jelenleg jogutódját; a Kommunikációs és Kapcsolatépítő Képző Központ Egyesületet. 1991 óta vezetek tréningeket kapcsolatépítés, kommunikációs területén fiataloknak, szülőknek, pedagógusoknak, vezetőknek, cégeknek, intézményeknek."