Roma Koragyermekkori Hálózat – Romani Early Years Network

Nyilatkozat – társszervezetekkel

Nyilatkozat

Alulírott társadalmi szervezetek hiszünk abban, hogy a roma és szegény gyerekek szakszerű korai fejlesztése elengedhetetlen feltétele a későbbi sikeres pályafutásuknak, ezért támogatunk minden olyan törekvést, amely ezt a célt szolgálja.

A korai fejlesztés olyan szilárd kognitív, szociális, érzelmi és fizikai képességeket alapoz meg, melyek segítségével a későbbiekben sokkal hatékonyabb a tanulási folyamat, csökken az iskolai lemorzsolódás mértéke, és egyben javul az iskolai sikeresség.

A korai fejlesztés hozzájárul a magasan képzett munkaerő létrehozásához, a jobb életminőség biztosításához, valamint alapvető szerepe van a szegénység átöröklődésének megakadályozásában is.

A korai fejlesztés gazdaságilag többszörösen megtérülő befektetés, hiszen jelentősen csökkenti az egyénre jutó későbbi (szociális, egészségügyi, igazságszolgáltatási, stb.) társadalmi kiadások kockázatát, különösen a legszegényebbek esetében.

A szegény és roma családok gyerekeinek tanulási teljesítménye sokkal jobban ki van szolgáltatva az oktatási minőség alakulásának és a szolgáltatásokhoz való általános hozzáférésnek, mint tehetősebb sorstársaiké, ezért az ő esetükben kiemelt jelentőségű a korai fejlesztés megszervezése.

Mindezek érdekében támogatjuk a REYN – hálózat a roma gyerekek korai fejlesztésért azon törekvéseit, amelyek a korai fejlesztésben dolgozó szakemberek számának növelését és szakmai hálózatuk kialakítását célozzák. Egyetértünk a REYN alábbi javaslataival, amelyek a korai fejlesztés elterjesztését és szakmai színvonalának javítását eredményezhetik.

• A korai fejlesztőközpontok minél szélesebb körű elterjesztése szükséges, kiemelten azon kistelepüléseken, ahol magas a roma és a hátrányos helyzetű lakosság aránya. • Korai fejlesztést elősegítő eszközökkel szükséges ellátni az érintett intézményeken túlmenően a rászoruló családokat is. • Létre kell hozni a rendszeres egyeztető fórumokat a korai fejlesztésben érintett helyi szakemberek számára, amelyek a helyi együttműködést kialakítását segíthetik. • Erős szakmai közösséget kell kialakítani a korai fejlesztésben résztvevő szakemberek és szervezetek között.

Budapest, 2017. december 18.

Add a kezed Egyesület Bódva-völgy Közéleti Roma Nők Egyesülete EMMA Egyesület Gyerekesély Egyesület Idetartozunk Egyesület Igazgyöngy Alapítvány Khetanipe Egyesület Magyar Védőnők Szövetsége Motiváció Oktatási Egyesület Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Képviselők és Szószólók Szövetsége Opál Tehetséggondozó Alapítvány Pest Megyei Roma Szervezet Romaversitas Alapítvány Roma Sajtóközpont Színes Gyöngyök Egyesület UCCU Alapítvány Van Helyed Alapítvány