Roma Koragyermekkori Hálózat – Romani Early Years Network

Szakpolitikai ajánlás

Magyarország sikerességét alapvetően befolyásolja, hogy gyermekeink iskolai pályafutása miként alakul. A nemzetközi összehasonlító teszteken a magyar gyerekek sajnos évtizedes viszonylatban is rosszul szerepelnek. A hátrányos helyzetű, köztük a roma gyerekek teljesítménye pedig messze elmarad kortársaikétól. Ennek okait immár konszenzus kíséri világnézeti oldalaktól függetlenül.

A szegény és roma családok gyerekeinek hátrányai – az egészségi állapot kisebb, de nem elhanyagolható szerepe mellett – döntő részben két közvetítő mechanizmuson keresztül válnak tanulmányi lemaradásokká: ezek a tanulók otthoni környezetükön belül kevésbé jutnak hozzá a készségeik fejlődéséhez fontos erőforrásokhoz, iskolai pályafutásuk pedig rosszabb minőségű oktatási környezetben történik.

Mi, a REYN - Hálózat a roma kisgyermekek korai fejlesztéséért tagjai a nemzetközi ajánlásokkal összhangban úgy véljük, hogy az iskolai kudarcokat megelőlegező kognitív lemaradások igen korai életkorban kialakulnak, ezért az ezeket ellensúlyozó beavatkozásokat is érdemes minél korábbi életkorban elkezdeni. Hálózatunk tagjai a korai fejlesztés nagy gyakorlattal rendelkező szakemberei.

Szíves tájékoztatásul közre adjuk azt a szakpolitikai ajánlást, melyet 2016 év végén a kormányzat területileg illetékes szakembereinek is elküldtünk, és melytől azt várjuk, közösen tudunk gondolkodni gyermekeink jövőjén.

Kérjük, tekintse meg a csatolmányban található szakpolitikai ajánlásunkat. REYN_szakpolitikai_ajánlás_2017