Roma Koragyermekkori Hálózat – Romani Early Years Network

Interaktív műhelymunka – 2019. június 13. Nyírbátor

Hogy vagytok, gyerekek? De most komolyan. 

Interaktív műhelymunka, fókuszban a társas-érzelmi jóllét 

2019. június 13. Nyírbátor 

2019. június 13-án lehetőség nyílik arra, hogy a kora gyerekkorban dolgozó szakemberek a legkorszerűbb módszerekkel ismerkedjenek meg, olyan műhelymunka során, amely a gyakorlatba egyszerűen beépíthető technikák, módszerek megismerésére koncentrál.

A műhelymunka időpontja: 2019. június 13., 13:00-16:30 Jelentkezési határidő: 2019. május 20. A műhelymunka helyszíne: Nyírbátori Kulturális Központ, 4300, Nyírbátor, Szabadság tér 8. A műhelymunkára az alábbi linken lehet jelentkezni: https://online-kerdoiv.com/index/view/hash/e64efb58127b27e0299137f7825100f0 A részvétel ingyenes, de REYN tagsághoz kötött. A REYN – Romani Early Years Network – nemzetközi szakmai hálózat, amely olyan szakembereket tömörít, akik közvetlenül roma kisgyerekekkel foglalkoznak, illetve munkájuk fókuszában roma gyerekek állnak. A tagság ingyenes, itt lehet jelentkezni: http://reyn.hu/tagsag/belepesi-nyilatkozat-2/ Az alábbi három műhely közül lehet választani. 

1. Kapcsolódó nevelés – Mi kell ahhoz, hogy egy kisgyerek jól legyen és jól „működjön”? 

Olyan jó lenne, ha a mi jó szándékunk és erőfeszítéseink elegek lennének ahhoz, hogy a gyerekek jól legyenek, és jól, együttműködően viselkedjenek. Ám a tapasztalat az, hogy ez gyakran kevés, mert minden figyelmünk, szeretetünk, odafordulásunk mellett is van, hogy egy kisgyerek mintha képtelen lenne bekapcsolódni, az érzéseit kordában tartani, a szeretet, figyelmet befogadni és hasznosítani. 

A helyzet feloldásának első lépése az, hogy megértjük, emberi lényekként hogyan működnek az érzelmeink és ezzel összefüggésben a gondolkodásra való képességünk. Ha megértjük, mi történik egy kisgyerek agyában-szervezetében, akkor, amikor éppen „jól működik”, és mi történik akkor, amikor nem, akkor be tudjuk tervezni a mindennapokba azokat az interakciókat, élményeket, amik segítenek neki „jól működni”, illetve hatékonyan tudunk neki segíteni akkor, amikor ennek az ellenkezőjét látjuk. 

Az előadás során egyrészt megismerjük a viselkedésünket és érzelmeinket irányító fő agyi folyamatokat, másrészt gyakorlati tippeket kapunk olyan megelőző és „ott-és-akkor” intervenciókra, amikkel a legtöbbet tehetjük azért, hogy a gyerekeknek olyan légkört teremtsünk, ahol tehetik a dolguk: képesek játszani, tanulni, egymás társaságát élvezni. 

2. Resztoratív gyakorlatok – a társas-érzelmi fejlesztése a mindennapi konfliktusokon keresztül A gyerekek körében tapasztalt agresszió- és konfliktuskezelés nagy kihívást jelent a pedagógusoknak és a szülőknek egyaránt. A társas együttlét maga, valamint az, hogy a gyermek éppen egy tanulási folyamat elején tart, szükségszerűen fogják azt eredményezni, hogy az óvodában-általános iskolában gyakoriak a gyermekek közötti konfliktusok, akár az agresszív megnyilvánulások is. A konfliktusok tehát elkerülhetetlenek, azonban az, hogy milyen megoldásmódokat sajátít el a gyermek, már nagyban függ a felnőttek viselkedésétől és reakciómódjától. Hogyan tudunk jól együttműködni a hétköznapokban? A resztoratív gyakorlatok szemléletében, a kapcsolódás és a valahová tartozás érzése egyfajta védőfaktor a nehéz társas helyzetekben. Ezért, egy konfliktus megelőzése és vagy kezelése során, az egyéni érzések elismerése a konfliktusok feloldásának első lépései. A strukturált terek, amelyeket a resztoratív gyakorlatok nyújtanak, a társas helyzetek résztvevőit a saját megoldásaik kidolgozására bátorítja, a közösség megtartó erejét használva. Ebből mutatunk ízelítőt a foglalkozás során, és saját élményen keresztül válik érzékletessé a módszer szemléletformáló ereje. 3. WANDA esetmegbeszélő módszertan – szakmai önreflexió, a közösség ereje a kiégés ellen Magyarországon az esetmegbeszélésnek, mint a segítő hivatásúak körében elterjedt konzultációs műfajnak nagy hagyományai vannak, melyek megalapozása Bálint Mihály orvos nevéhez köthető. Az ő szakmai elgondolása szerint működő ún. Bálint csoportok tekinthetők az esetmegbeszélés alapformájának, előfutárának. Ezt az új módszert, a WANDA-t, (a betűszó a következő holland szavakból áll össze: Waarderen – megbecsülni, Analyseren – elemezni, Daden – tenni) Flandriában, Belgiumban fejlesztették ki speciálisan pedagógus résztvevőkre. Az esetmegbeszélés célja: a szakmai fejlődés hangsúlyozásával a csoportos reflexió, sokszínűség tisztelete mellett a gyermek, szülők, kollégák és a közösség elismerése. A munka során felmerülő problémák megoldásában való együttműködés, egymás segítése, kreatív eszközök segítségével nagyban hozzájárul a pedagógusok jóllétéhez. Ez pedig kell ahhoz, hogy a gyerekek jóllétéhez megfelelő környezetet tudjanak teremteni és megfelelő eszközöket tudjanak használni. A rendezvény a REYN finanszírozásában valósul meg, amely a Partners Hungary Alapítvány szárnyai alatt működő hálózat. További információ: Bacsó Flóra, REYN kommunikációs munkatárs bacsof@partnershungary.hu 

Resztoratív technikák az óvodában és az iskolában – együttműködő kommunikáció és konfliktuskezelés.

2019. május 10. Felhívjuk figyelmeteket legújabb térítésmentes REYN képzésünkre, melynek fókusza a resztoratív technikák megismerése, az együttműködő kommunikáció fejlesztése az óvodai és iskolai környezetben. A workshop tartalmát alább görgetve találjátok meg.  A workshop 2019. május 10-én 10.00-16.00 között kerül megrendezésre Budapesten. A képzés tandíját, az ellátás és részleges útiköltségét a REYN (Romani Early Years Network) magyarországi hálózata és a Partners Hungary Alapítvány állja. A jelentezéshez az alábbi linken és a weboldalon található online jelentkezési lapot kell legkésőbb 2019. április 28-ig kitölteni.  A felhívás minden olyan REYN tagnak szól, aki munkájában közvetlenül foglalkozik roma kisgyerekkkel (óvódapedagógus, bölcsődei gondozó, védőnő, gyermekorvos, tanító, családgondozó, szociális munkás, stb.). A jelentkezés feltétele: REYN tagság, és a kitöltött online jelentkezési lap. A REYN hálózatba való jelentkezés ingyenes és éves tagdíj sincs. Tagnak jelentkezni a magyar REYN hálózatba az alábbi honlapon keresztül lehet: www.reyn.hu. A képzés helyszíne: Budapest, Kőleves Étterem tréning terme, Kazinczy u. 41. A határidő után beküldött jelentkezési lapokat sajnos nem áll módunkban elfogadni. A képzésre a létszám 15 főben maximalizált, a jelentkezéseket a lapok beérkezése után egy szakmai bizottság bírálja el a jelentkezési sorrend és a szakmai motiváció alapján. A workshop célja:

 • A mindennapi társas helyzeteket hatékonyabbá, az iskolai társas kapcsolatokat könnyedebbé tevő gyakorlatorientált módszerek átadása, a resztoratív gyakorlatok eszköztárából
 • A napi gyakorlatban használható kommunikációs és konfliktuskezelési eszközöket ad
 • Világos, korszerű elméleti kereteket nyújt a tényleges szemléletváltáshoz
 • Hatékony módszereket kínál a konfliktusokkal együtt járó érzelmi feszültség csökkentésére.
 • Ösztönzi és támogatja az együttműködést a pedagógusok, és a gyerekek és a szülők között
 • Segíti a felmerülő problémák kezelését, különösen az agresszív viselkedés, a zaklatás kezelését úgy, hogy csökkenjen az ismétlés kockázata, és az eset feldolgozása, megoldása az egész közösség javára váljon
 A resztoratív gyakorlatok hátteréről Hazai és nemzetközi tapasztalataink azt mutatják, hogy az óvodai és iskolai agresszió legjobb kezelése a megelőzés. A megelőzés kulcsa pedig az erős közösség, ahol közösen kialakított szabályok és a közösség tagjai közötti kapcsolódások alapján működik az egyéni és a közös felelősségvállalás. A Partners Hungary Alapítvány 2015 óta foglalkozik az oktatási intézményekben (óvodában, általános iskolában, középiskolában) megjelenő konfliktusok, agresszív viselkedések és kortárs bántalmazás jelenségeinek kezelésével és megelőzésével.
 • Általánosságban elmondható, hogy az a gyerek, aki bántja a többieket, az valószínűleg nem kapta meg azt a támogatást, hogy együttműködővé váljon.
 • Alapvetően nem magától válik az ember egy negatív cselekedet elkövetőjévé, hanem egy kapcsolati rendszerben él. A valahová tartozás szükséglete hajt bennünket.
 • Ez azt is jelenti, hogy ha egy incidens követően nem történik semmi a közösségben, nem dolgozzuk fel az esetet az az érintettekkel, akkor érdemi változás nem várható.
A kapcsolódáshoz, az együttműködéshez szükséges keretek megteremtéséhez nagyon rövid idő és  gyorsan strukturálható tér is elegendő, és ebben a tanórákba is jól illeszthető resztoratív gyakorlatok nagy segítséget jelentenek.
A resztoratív igazságszolgáltatásban – amelyből az iskolai módszertan is származik – minden résztvevő összeül és közösen dönt az elkövetett cselekmény hatásáról és felelősséget vállal a jövőbeli szerepével, feladataival kapcsolatban.  A resztoratív eljárások – a mediációhoz hasonlóan – visszaadják a konfliktust az érintetteknek. A resztoratív modellek célja a támogató közösség létrehozása és a kapcsolatok erősítése, hogy még az incidens megtörténése előtt legyen tér és lehetőség arra, hogy jelezzék a közösség tagjai, ha nem jó döntést készül hozni az egyik tagja. Ekkor van lehetőség arra, hogy a károk helyreállítására, a jóvátételre tudjuk helyezni a fókuszt baj esetén. Ahhoz, hogy egy iskola így működjön, ahhoz minden szereplőjének ugyanazt a nyelvet kell beszélnie és közös motivációval kell rendelkezniük. Emellett, nagy hangsúlyt kell fektetni a megelőzésre, ami azt jelenti, hogy a mindennapi kapcsolódásaink során, közléseinkben és beszélgetőköreinkben megosztjuk egymással, hogyan érintenek bennünket a mindennapi, közösséget érintő történések, és közösen tervezzük meg tevékenységeinket. A workshop tartalma
 • Kis elméleti háttér: a szégyen természetrajza és a szociális fegyelmezési séma; Büntetés helyett: hatékony megelőzés és helyreállító szemlélet
 • Szüksgélet alapú, nyílt kommunikáció és együttműködés, egymás megértése
 • Kérdezéstechnika
 • A resztoratív eszköztár bemutatása, kipróbálása
A workshop trénere: Bacsó Flóra, pedagógus, mediátor, resztoratív gyakorlatok trénere, a Partners Hungary Alapítvány munkatársa. A Partners saját képzéseinek fejlesztésében, új tréninek kidolgozásában és kipróbálásában vállal aktív szerepet. Tevékenységének fő területei: óvodai-iskolai agresszió- és konfliktuskezelés. Vallja, hogy a mindennapi életben a társas-érzelmi készségek és a jó kommunikációs keretek elsajátítása, tudatos használata ugyanolyan fontos, mint a közlekedési szabályok ismerete. Ezek elterjesztéséért, megismertetéséért dolgozik nap, mint nap.  

„Kana somas cino shavo – Mikor voltam kicsi gyerek”

A Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft. már több mint 25 éve készít szakmai kiadványokat kisgyermeknevelők, óvodapedagógusok és pedagógusok részére. Kiemelten fontos számukra a felnövekvő generáció testi és lelki egészsége, ezért folyamatosan dolgoznak azon, hogy az említett szereplők megfelelő tájékoztatást és támogatást kapjanak – legyen szó akár kiadványról, akár továbbképzésről. Jelen esetben egyik kiadványunkból közlünk egy részletet. Az alábbiban a szolnoki Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatóság Temető úti bölcsődéjének jó gyakorlatát mutatjuk be, amelynek célkitűzései szervesen illeszkednek Szolnok Város Roma Integrációs Programjához. A város integrációs programjának fókuszában azok a racionálisan költséghatékony és csekély költségvetési ráfordítással megvalósuló innovatív megoldások állnak, amelyek jól szolgálják a marginális társadalmi rétegben lévők életesélyeinek javítását, a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést, de a kultúra értékeinek megőrzését is. A bölcsőde, mint első kisgyermekintézmény, amellyel a családok kapcsolatba kerülnek, jelentős szerepet tölt be ebben a feladatban. Csecsemő- és kisgyermekkorban a nevelés döntő és elsődleges színtere a család. De amennyiben a gyermek szocializációja hiányos, a bölcsődei nevelés-gondozás segítségével lehetőség nyílik a szocializációs zavarok enyhítésére, megszüntetésére. A Temető úti bölcsőde a város déli ipartelepi részén, az úgynevezett Újvárosi városrészben helyezkedik el. A térséget jellemzi a cigány etnikumhoz tartozó, többszörösen hátrányos helyzetű családok magas aránya, és a környéken került kialakításra a Családok Átmeneti Otthona is. A kisgyermekintézmény mindezek okán jelentős szerepet tölt be a területen élő családok támogatásában. Az intézmény nyitottsága révén a szülők megtapasztalhatták a gyermekközpontú, meleg, elfogadó kisgyermeknevelői attitűdöt, ami azt eredményezte, hogy szívesen hozzák a kicsiket a bölcsődébe. Ennek köszönhetően az elmúlt időszakban jelentősen megnőtt azon cigány családok száma, akik saját döntésük alapján választják gyermekük számára a bölcsődei ellátást. Ez azért fontos tényező, mert ezek a szülők nehezen válnak el gyermekeiktől, és különösen fontos számukra, hogy megtapasztalhassák, gyermekük valóban jól érzi magát a bölcsődei közösségben. Az intézményi, illetve városi szintű családi programokon szerzett tapasztalataink megerősítettek minket abban, hogy az elfogadást, partneri kapcsolatot erősíti, ha hagyományaikat, szokásaikat ismerve és értve közelítünk a roma családok felé. A közös programokon való együttlétek során azt is érzékeltük, hogy milyen fontos értéket képvisel a cigány nyelv megőrzése. Nagyon kevesen beszélik már ugyanis az autentikus nyelvet. Ezért is helyeztük ezt programunk fókuszába. Szándékaink szerint ezzel segíthetjük a bölcsődébe járó cigány/roma nemzetiségű gyermekek identitásának kialakulását is. Mindezt az életkori sajátosságaikhoz igazodó tapasztalatszerzési lehetőségek biztosításával kívántuk elérni. Ehhez olyan saját fejlesztésű, magyar és lovári nyelvű lapozgatós és mondókás képeskönyvet gondoltunk ki, amely egyrészt eleget tesz a bölcsődei szakmai követelményeknek, másrészt segít a gyermekeknek (és a szülőknek is) a két nyelv közötti alapvető eligazodásban. A lapozgatóknak a „Mondd csak! – Phen-ta!”, a mondókáskönyvnek pedig a „Süss fel nap! – Pek Opre Kham!” címet adtuk. A fiatalabb életkorú – 2 év alatti – gyermekek számára egy olyan könnyen kézbe fogható, kisebb méretű mesekönyvet szántunk, amelyben egy oldalon csak egy képet helyeztünk el a könnyebb felismerhetőség érdekében. A számukra ismerős növények, állatok, eszközök rajza, fotója mellett a család tagjainak (anya, apa, nagymama, nagypapa) megjelenítésére is figyelmet fordítottunk. A 2 év feletti gyermekeknek kicsit nagyobb méretű és egy oldalon több képet tartalmazó könyvecske született meg, hasonló tematikus tartalommal. Az illusztrációk mellett azok megnevezését lovári és magyar nyelven is megjelenítettük. Ez a kisgyermeknevelők számára adott segítséget. A mondókás könyvecskébe olyan, a gyermekek által ismert versek, mondókák kerültek, amelyek ismerősek számukra otthonról és a bölcsődei mindennapokból is. A teljesség igénye nélkül néhány ezek közül: Ha én cica volnék, száz egeret fognék, de én cica nem vagyok, egeret sem foghatok. Me muca te avos, shel shimijak’ hutyilos, Ba me muca chi avos, chi shimijak’ chi hutyilos. (cica – muca, egér – shimijako) Süss fel nap, fényes nap, kertek alatt a ludaim megfagynak. Pek opre kham, fimlalo kham, telal bara le papinya shudrajven. (kham – nap, lúd – papinya) A kisgyermeknevelők a nevelés-gondozás során a gyermekek életkori sajátosságainak figyelembevétele mellett az egyes szituációkat kihasználva, játékos formában bővítették a gyermekek szókincsét, ismereteit. A napi tevékenységbe beépítve sokat mondókáztak, meséltek. A képeskönyv nézegetése közben a kisgyermeknevelők a magyar mellett lovári nyelven is megnevezték a lapokon látott gyümölcsöket, állatokat, tárgyakat. A lovári nyelvi elem nevelő-gondozó munkába való tudatos beépítése megfigyelések és szakmai beszélgetések során szerzett tapasztalataink alapján eredményesnek bizonyult. A játékos szituációk a gyermekeket magukkal ragadták, felkeltették kíváncsiságukat, és természetesnek fogadták el, hogy egy-egy tárgyat többféleképpen is meg lehet nevezni, ami további spontán motiváció is volt az egyéni fejlettségi szintjüknek megfelelő kommunikáció fejlődéséhez. A családi programok keretében a szülők is megismerhették a képes és mondókás könyveket, mert úgy gondoltuk, ezzel is tudjuk támogatni a szülői kompetencia erősödését. Kedvező tapasztalataink alapján ezért terveink szerint a programot a későbbiekben szeretnénk kiterjeszteni azokra a bölcsődékre is, amelyekben több cigány család választja a bölcsődei ellátást. A program további részeként a csoportba járó gyermekek nyelvi szintjének felmérését is tervezzük, majd a nyelvi fejlődés utánkövetését az óvodában. Tesszük ezt azért, mert a rendszerben jelentős szaktudással bíró szakemberek dolgoznak, s ha tudásuk összeadódik, még tovább gazdagíthatja és formálhatja a gyermekvédelmi, gyermekjóléti tevékenységet, segítve ezzel a gyermekek szocializációját. Szerző: Keskenyné Péntek Ágnes, bölcsődei intézményegység-vezető, általános igazgatóhelyettes A cikk teljes terjedelmében a Bölcsődevezetők kézikönyve – Kisgyermeknevelők szakmai-módszertani tudástára című kiadványban jelent meg. (Raabe Klett Kft., 2017.)

Hatékony együttműködés roma szülőkkel – workshop – 2019-február 25.

Felhívjuk figyelmeteket legújabb REYN képzésünkre, melynek fókusza a tapasztalati tanulás elősegítése (óvópe)dagógusoknak, védőnőknek és egyéb segítő foglalkozású szakembereknek a roma szülőkkel való kommunikációban, a partneri kapcsolat megteremtésében, a roma családok szokásainak megismerésében és megértésében.

A workshop 2019. február 25-én 10.00-16.00 között kerül megrendezésre Budapesten.

A képzés tandíját, az ellátás és részleges útiköltségét a REYN (Romani Early Years Network) magyarországi hálózata és a Partners Hungary Alapítvány állja. A jelentezéshez az alábbi linken és a weboldalon található online jelentkezési lapot kell legkésőbb 2019. február 17-ig kitölteni. A határidő után beküldött jelentkezési lapokat sajnos nem áll módunkban elfogadni. A képzésre a létszám 15 főben maximalizált, a jelentkezéseket a lapok beérkezése után egy szakmai bizottság bírálja el a jelentkezési sorrend és a szakmai motiváció alapján.

A felhívás minden olyan REYN tagnak szól, aki munkájában közvetlenül foglalkozik roma kisgyerekkkel (óvódapedagógus, bölcsődei gondozó, védőnő, gyermekorvos, tanító, családgondozó, szociális munkás, stb.). A jelentkezés feltétele: REYN tagság, és a kitöltött online jelentkezési lap. A REYN hálózatba való jelentkezés ingyenes és éves tagdíj sincs. Tagnak jelentkezni a magyar REYN hálózatba az alábbi honlapon keresztül lehet: www.reyn.hu. A képzés helyszíne: Budapest, H13 Diák- és Vállalkozásfejlesztési Központ (1085 Budapest, Horánszky u. 13. A workshop célja:  Tapasztalati tanulás elősegítése, segítségnyújtás óvópedagógusoknak, védőnőknek, segítő foglalkozású szakembereknek a szülőkkel való kommunikációban, a partneri kapcsolat megteremtésében, a roma családok szokásainak megismerésében és megértésében. A tréning olyan azonnal hasznosítható ismereteket kínál, amely a szülő és a segítő szakember partneri kapcsolatának alapszik, annak érdekében, hogy ebben a partneri viszonyban támogatni tudják a gyermekek pszichés és mentális fejlődését. A tréningen elérhető tudás, ismeret segít a szülőkkel való jó kapcsolat és együttműködés kialakításában, az eseteleges konfliktusok megelőzésében, egymás jobb megértésében. A workshop tartalma: Roma családok és pedagógusok, egészségügyi szakemberek közötti kommunikáció, élhetőbb kapcsolat kialakítása. Az érintettek szociális és kulturális hátterének megismerése. Hogyan közeledjek, hogyan értessem meg magam? Workshop módszerei: A workshop a résztvevők tapasztalaira épül, interaktív formában, szituációs és helyzet- gyakorlatokból, csoportos munkákból áll. A hétköznapi helyzeteket szimulált gyakorlatokban a résztvevők kiscsoportos és páros munkát végeznek, hogy a műhelyen saját élményt szerezzenek és tanuljanak egymástól. Mindezekhez a workshop vezetői kapaszkodókkal, magyarázatokkal szolgálnak. Workshop trénerei: Nagy Erzsébet Emese Partners Hungary Alapítvány roma származású munkatársa vagyok. Jelenleg a roma mediátorok hálózatát koordinálom, és oktatás fókuszú projektet vezetek. Hat éves volt a kislányom, amikor lehetőségem adódott egy korai gyermekkori fejlesztéssel foglalkozó projektben részt venni, melynek rövid időn belül munkatársa lettem. Három évig foglalkoztam roma anyukákkal, és dolgoztam aktívan együtt óvónőkkel és védőnőkkel, településvezetőkkel. Rézműves Szilvia Az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen szereztem szociálpolitikai diplomát. Facilitátori képzést 2001-ben végzetem. Ismereteimet egy roma fiataloknak szóló nemzetközi program keretében bővítettem vezetés és menedzsment témakörben, Dániában. Az Európa Tanács roma mediációs programjának hazai vezetője voltam. Jelenleg 2 projekt vezetek, amelyek a roma gyermekek koragyermekkori fejlődését, és a szegény roma közösségek egészségügyi helyzetét hivatottak javítani. Ezekben szorosan együttműködök óvópedagógusokkal, védőnőkkel, döntéshozókkal és mediátorokkal. Hiszem, hogy a gyermekek közösségeivel és családjaival való hatékony interakció segít az erősségek és a gyengeségek jobb megértésében.

Óvodai dajka képzésre felhívás

A Partners Hungary alapítvány – REYN hálózata mentorációval egybekötött óvodai dajka képzésre jelentkezőket keres! A projekt célja, hogy növelje a kisgyermekkori nevelésben résztvevő roma identitású szakemberek számát, valamint továbbképzésükre adjon lehetőséget. Olyan jelentkezőket várunk, akik roma identitásúnak vallják magukat és szeretnének kisgyereketekkel foglalkozni óvodai dajkaként. A program keretében 5 fő képzési díjának megtérítését tudjuk biztosítani. A programban azt segítjük, hogy a jelentkező által választott dajka képzés költségét fizetjük, majdcsoportos és igény szerint egyéni mentorációval támogatást kap a programban résztvevő. A képzés elvégzése után mentorációval támogatjuk az álláskeresést, hogy hatékonyan találjanak a végzettek munkát óvodai dajkaként. A képzés költségeit a Reyn által indított projekt fogja finanszírozni. A képzés időtartamára ösztöndíjat/bért és utazási költséget nem tudunk fizetni, viszont a képzési díjat számla ellenében tudjuk fizetni azoknak a résztvevőkkel, akikkel együttműködési megállapodást kötünk. Mivel utazási költséget se a résztvevőknek, se a mentoroknak nem tudunk fizetni, ezért elsősorban budapesti jelentkezőket várunk, akiknek megvan az alap iskolai végzettségük és motiváltak egy OKJ óvodai dajka képző elvégzésére, majd munkába állásra. Szakma besorolás szerint: FEOR 3410. számú képzés fogadható el. Olyan jelentkezőket várunk akik

 • szívesen működnének együtt a programban velünk
 • motiváltak megkeresni és kiválasztani a számukra reálisan megközelíthető képző helyet
 • a tanfolyam után szeretnének elhelyezkedni dajkaként
 • a program során szívesen számolnak be tanulási és munka élményeikről, hogy a sikereikről mások is hallhassanak a közösségi média oldalán.
 • képesek aktívan részt vállalni munkahely keresésében
 • akik a támogató mentorációban szeretnének részt venni
Mi kell ahhoz, hogy részt vegyél a programban?
 1. lépés, bemutatkozót várunk tőled
 • írj magadról egy bemutatkozót, (arról, hogy eddig mit csináltál, mit tanultál, dolgoztál, mik a terveid)
 • írj arról, hogy miért szeretnél részt venni a programban
 • írj néhány óvodát, ahol terveid szerint lenne esély elhelyezkedned a képzés befejezése után
Jelentkezés az alábbi linken: https://goo.gl/forms/h44DdXYcwQhsx8Rl2 lépés, aki kiválasztásra kerül az 1. fordulóban
 • időpontra behívunk majd egy személyes találkozóra, ahol megismerkedhetünk
 1. lépés, aki kiválasztásra kerül, értesítést kap,
 • hogy bekerült a programba és hozhatja azt az óvodai dajka tanfolyamatot, ami számára megfelelő lenne.
 • ha megfelel a kritériumnak, akkor szerződést kötünk és indulhat a megvalósítás.

A jelentkezési határidő: 2018. november 25 éjfél

 Jelentkezés az alábbi linken: https://goo.gl/forms/h44DdXYcwQhsx8Rl2 Háttér információk A dajka képzés várható tantárgyi moduljai
 • Óvodai nevelési feladatok
 • Gondozás és egészségnevelés
 • Takarítási feladatok a dajka tevékenységében
 • Konyhai és udvari feladatok az óvodai dajka munkakörében
A dajka képzésre jelentkezés általános feltételei
 • Belépéshez szükséges végzettség: minimum 8 osztályos bizonyítvány
 • Egészségügyi alkalmasság a szakmai előírások szerint
 • Szakmai alkalmasság (motivációs levél és szóbeli elbeszélgetés)
 

Kommunikáció a szülőkkel – workshop – 2018. október 10. Budapest

Szeretettel meghívunk következő REYN képzésünkre, melyet a REYN tagság szavazott meg az év eleji ígényfelmérés alapján, mi pedig boldogan teljesítjük. A "Kommunikáció a szülőkkel" egy szakmai fejlődést elősegítő, új eszközöket kínáló tréning. A képzés 2018. október 10-én 9.00-16.00 között kerül megrendezésre Budapesten

A képzés tandíját, az ellátást és részleges útiköltségét a REYN (Romani Early Years Network) magyarországi hálózata és a Partners Hungary Alapítvány állja. A képzés helyszíne: Budapest, Impact Hub  (Budapest, 1053, Ferenciek tere 2.) 

A felhívás minden olyan REYN tagnak szól, aki munkájában közvetlenül foglalkozik roma kisgyerekkkel (óvódapedagógus, bölcsődei gondozó, védőnő, gyermekorvos, tanító, családgondozó, szociális munkás, stb.). A jelentkezés feltétele: REYN tagság, és a kitöltött online jelentkezési lap. A REYN hálózatba való jelentkezés ingyenes és éves tagdíj sincs. Tagnak jelentkezni a magyar REYN hálózatba az alábbi honlapon keresztül lehet: www.reyn.hu.

Az alábbi linken és a weboldalon található online jelentkezési lapot legkésőbb 2018. szeptember 30-ig kell kitölteni. 

A határidő után beküldött jelentkezési lapokat sajnos nem áll módunkban elfogadni. A képzésre a létszám 15 főben maximalizált, a jelentkezéseket a lapok beérkezése után egy szakmai bizottság bírálja el a jelentkezési sorrend és a szakmai motiváció alapján.  A továbbképzés célja:

Segítséget nyújtson a pedagógusoknak, segítő foglalkozásúaknak ahhoz, hogy a szülőkkel olyan bizalmas és együttműködésen alapuló kapcsolatot tudjanak kialakítani, ami a gyerekek tanulását, fejlődését tudja támogatni az oktatási intézményben és otthon is. A képzés olyan azonnal alkalmazható gyakorlati eszközöket kínál, amik segítik a jó kapcsolat megteremtését, fenntartását és a konfliktusok kezelését úgy, hogy az a kapcsolat építését, javítását tudja szolgálni. A továbbképzés tartalma: A szülők és a pedagógusok közötti kommunikáció sajátosságai. Miért nem hoznak eredményt, elégedettséget a hagyományos formák? A saját gyakorlat elemzése. Hogyan tudom elkezdeni másképp? Rendhagyó formák és eszközök. A partnerség eszközei: a kör varázsa és az elvárásfa ereje. Kreatív eszközök: szülői foglalkozások a szülők jobb megismerésére, az együttműködés erősítésére – az ír Home School Community Liaison program adaptációja. A család megismerésének kreatív eszköze: a kabalaállatka. Mit kezdjünk a konfliktusokkal? A konfliktus megoldásának kulcsa: a szükséglet alapú kommunikáció. A kapcsolatok helyreállításának eszköze: a resztoratív gyakorlatok. A szülők bevonásának lehetőségei és eszközei az iskolai konfliktusok megoldásába. A képzés módszerei: A tréning a résztvevők aktív közreműködésére épül. A résztvevői elvárások feltérképezése után, a rövid tréneri magyarázatokat helyzetgyakorlatok követik. Az egyes helyzetekben, szimulált esetgyakorlatokban a pedagógusok kiscsoportos (3-4 fő) és páros munkát is végeznek, hogy gyakorolják a tanultakat, kipróbálják magukat új helyzetekben és egymásnak is adjanak jó ötleteket. A képzés trénere Deák Éva

Hogyan tartsuk meg hivatásunkat örömforrásnak? workshop 2018. május 18.

Felhívjuk figyelmeteket legújabb REYN képzésünkre, mely a legtöbb szavazatot kapta az ígényfelmérés alapján. A "Hogyan tartsuk meg hivatásunkat örömforrásnak" egy szakmai személyiségfejlesztő, kapcsolatépítő, konfliktuskezelő, a kiégés megelőzését szolgáló tréning. A képzés 2018. május 18-án 9.00-15.30 között kerül megrendezésre Budapesten

A képzés tandíját, az ellátás és részleges útiköltségét a REYN (Romani Early Years Network) magyarországi hálózata és a Partners Hungary Alapítvány állja. A képzés helyszíne: Budapest, Impact Hub  (Budapest, 1053, Ferenciek tere 2.)

A felhívás minden olyan REYN tagnak szól, aki munkájában közvetlenül foglalkozik roma kisgyerekkkel (óvódapedagógus, bölcsődei gondozó, védőnő, gyermekorvos, tanító, családgondozó, szociális munkás, stb.). A jelentkezés feltétele: REYN tagság, és a kitöltött online jelentkezési lap. A REYN hálózatba való jelentkezés ingyenes és éves tagdíj sincs. Tagnak jelentkezni a magyar REYN hálózatba az alábbi honlapon keresztül lehet: www.reyn.hu.

Az alábbi linken és a weboldalon található online jelentkezési lapot legkésőbb május 7-ig kell kitölteni. 

A határidő után beküldött jelentkezési lapokat sajnos nem áll módunkban elfogadni. A képzésre a létszám 15 főben maximalizált, a jelentkezéseket a lapok beérkezése után egy szakmai bizottság bírálja el a jelentkezési sorrend és a szakmai motiváció alapján.  A továbbképzés célja:

Segítséget nyújtson a pedagógusoknak, segítő foglalkozásúaknak az oktató- nevelő-segítő munka során jelentkező testi, szellemi, érzelmi kimerülés megelőzésében. Képessé tegye a résztvevőt önismeretük, önreflexiójuk fejlesztésével a kiégési folyamat állomásainak felismerésére.

A továbbképzés tartalma:

A stressz jelenségeket és a stresszorok hatásának megismerése. Az autogén tréning, és relaxációs, stressz-csökkentő technikák gyakorlása. Önismerettel képesek legyenek a szükségleteik agressziómentes kifejezésére, kapcsolataik professzionális kezelésére.

A képzés módszerei:

A tréning a résztvevők aktív közreműködésére épül. A rövid tréneri magyarázatokat helyzetgyakorlatok követik. Az egyes foglalkozásokon a pedagógusok kiscsoportos (3-4 fő) és páros munkát is végeznek, hogy gyakorolják a megismert készségeket.

A képzés trénere Nádas Mária "Az óvónői, tanítói diploma után az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Gyógypedagógiai karán pszichopedagógus, Pécsi Tudományegyetemen közoktatás vezetői végzettséget szereztem. Képesítéseim között található még: Gordon instruktor, tranzakció-analízis tréner és egyéni tanácsadó, IPR képzők képzője, módszertani mentor, folyamat-tanácsadó. Pedagógusként dolgozva a személyközpontú nevelés elkötelezett híveként, alkalmaztam a Gordon módszert. Gordon instruktorrá válva, ennek szellemében hoztam létre a kecskeméti Gordon Elvű Általános Iskolát. dr Thomas Gordon elismeréseképpen intézményünk személyes támogatójává vált. Tanítottam a Gordon módszert a felnőttoktatásban, képeztem a magyarországi Gordon trénereket. Évekig elnökként vezettem a Gordon Egyesületet, jelenleg jogutódját; a Kommunikációs és Kapcsolatépítő Képző Központ Egyesületet. 1991 óta vezetek tréningeket kapcsolatépítés, kommunikációs területén fiataloknak, szülőknek, pedagógusoknak, vezetőknek, cégeknek, intézményeknek."

2018-as REYN tervek

A 2018-as év is sok-sok izgalmas szakmai programmal vár titeket. Ezeket alább olvashatjátok, itt-ott kéréssel, meglepetéssel. Kérünk benneteket, hogy olvassátok át figyelmesen. Köszönjük!

 • Folytatjuk az ingyenes szakmai tréningeket REYN tagoknak 
Idén is a kora gyerekkorral kapcsolatos témákkal készülünk, de szeretnénk, ha ti is jeleznétek igényeiteket. Kérünk benneteket, hogy április 31-ig az alábbi 3 kérdéses online kérdőívet töltsétek ki, és jelezzétek, milyen témában szeretnétek fejlődni. 
 • Növeljük a tagok számát 100 új REYN taggal

Kérjük, hogy szóljatok kollégáitoknak is, hogy jelentkezzenek tagnak, mert idéntől már csak azok vehetnek részt szakmai programjainkon, akik már legalább 2 hónapja REYN tagok. A tagság ingyenes, és az alábbi linken lehet jelentkezni. (Érdemes magatokat is ellenőrizni, hogy tagok vagytok-e.)

 • Támogatjuk öt roma származású óvodai asszisztens képzését
Idén öt olyan roma származású fiatalt fogunk támogatni, akik szeretnének óvodai dajkának tanulni. Sőt, a munkába állásban is segítünk nekik. Kérjük figyeljetek a szakmai környezetetekben, és ha ilyen fiatalt ismertek, kössetek össze velük. Köszönjük!
 • Szakmai rendezvényeket tartunk szerte az országban
Szeretnénk, ha a REYN céljai minél több szakemberhez eljutnának. Hitvallásunk, hogy a roma és szegény gyerekek szakszerű korai fejlesztése elengedhetetlen feltétele a későbbi sikeres pályafutásuknak, ezért támogatunk minden olyan törekvést, amely ezt a célt szolgálja. 
 • A témában aktív szervezetek bevonása a munkába 
Céljaink eléréséhez aktív együttműködésre van szükségünk olyan szervezetekkel, akik ugyanebben a témában tevékenykednek. Jelenleg az alábbi szervezetekkel vagyunk kapcsolatban, amenyiben ismertek más olyan szervezeteket, akik ebben a témában dolgoznak, kérjük, hogy jelezzétek nekünk. 

Első REYN dajka (folytatás)

Erika #2 Szépen teltek hónapok, mióta nem jelentkeztem. Folytattam a „vándordajkáskodást”, minden héten más csoporttal foglalkoztam, de előfordult, hogy helyettesítenem kellett két-három hetet is egy csoporttal. Talán a decemberi előkészületek voltak jelentősebbek. Sokat készültünk a mikulásra. Én is kivettem benne a részem egy kicsit. Ebéd vagy játék előtt mindig becsempésztünk egy-egy gyakorlást a gyerekekkel. Közösen énekeltünk és mondtuk el a mondókákat, így szép lassan, szinte észrevétlenül megtanulták a műsort. :) Imádták a gyerkőcök, amikor befestettük a kis kezüket és az ujjlenyomataikból festettünk karácsonyfát. December 6-án aztán eljött a mikulás. A gyerekek nagyon várták már. A tornateremben szerveztük meg az ünnepséget. Volt krampusz és még bohócok is. A műsor nagyon jól sikerült. Az önkormányzat és a roma nemzetiségi önkormányzat is osztott mikulás csomagot a gyerekeknek. A karácsonyi ünnepség általában az iskolával közös szokott lenni, de most külön tartottuk, így egy kicsit zártabb lett. Az egyik óvónéni elhozta a szintetizátorát, a gyerekek körbeállták a fát és énekeltek. Egyszerű, de szép kis ünnepség volt. December 21-e volt az utolsó nap az évben, aztán a gyerekek elmentek szünetre. Nálunk a családdal teltek az ünnepek, karácsonykor anyukámékkal voltam. A két bátyám már külön családot alapított, de persze ők is eljöttek. Manapság minden ünnep csendesebb, kifakultabb. Régen ilyenkor az egész faluban jöttek-mentek a kántálók, hatalmas családi összejövetelek voltak, 4-5 család is egybegyűlt ilyenkor. A nagyszülők, vagy az inasok beöltöztek mikulásnak és széthordták az ajándékot a családokban a gyerekeknek. Sajnos mára eltűnt ez a szép szokás. Nyilván a szegénység is szerepet játszik ebben, de hát régen is volt csóróság. Januárban csak pár napot dolgoztam, mert 15-éig tartott a szerződésem. Nem volt könnyű eljönni, mert tényleg nagyon jól éreztem magam, és szerintem velem is meg voltak elégedve. Minden munkatársam úgy engedett el, hogy visszavár. A gyerekek is szomorúak, hogy már nem vagyok ott, de megnyugtattam őket, hogy hamarosan visszamegyek. A polgármester úr ugyanis azt ígérte, hogy március elsejével egy éves szerződést kapok az oviban. Persze nem tétlenkedtem az elmúlt másfél hónapban sem. Gőzerővel készülök az érettségire! Jövő tavasszal fogok leérettségizni. A félévi átlagom négyes fölött volt, csak történelemből kaptam hármast, a több négyes-ötöst, még a matek is! :) Az óvodai munkám alatt biztos lettem benne, hogy mindenképpen gyerekekkel szeretnék majd foglalkozni. A gyermek és ifjúságvédelem tetszik a legjobban, ezen gondolkodom már egy ideje. Szeretnék hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozni, nyomon kísérni a fejlődésüket, családokat látogatni. Nagyon tetszik, hogy segíthetek, és megvédhetem a gyerekeket. Van már sok szakmám, de ez lesz a hivatásom!

Anyaoldalunk, az ISSA megújult! www.issa.nl

 

February 8, 2018

 

Leiden, the Netherlands - Today the International Step by Step Association (ISSA) is happy to launch its

 

new website. The platform is easier to use and fully responsive on smartphones and tablets. It also

 

offers new functions that will better feature the ISSA member organizations and the resources available

 

in the network on Quality, Equity and the Workforce in early years services.

 

Find out what’s new:

 

On our new website, ISSA member organizations have a dedicated webpage.

 

Here you will be able to find everything in one place: information about their

 

work priorities, their contact details as well as news about them. Now ISSA

 

members are easy to find thanks to the fully integrated Google map and extra

 

search filters.

 

The website features an improved News Feed. News is now searchable by

 

tags and social media integration make it easier to share.

 

The new Publications section will make finding resources effortless! You can

 

filter publications by category and by tag. Using the ‘Search’ bar on the top right

 

corner of your screen, you will be able to search for any item on the website by

 

keyword as well.

 

ISSA's work focuses on three themes: Quality Services, Equitable Services and

 

the Early Childhood Workforce. Find out more about these strands and the

 

related resources offered.

 

member_search

 

Debrecen! ’Bevezetés a Lépésről lépésre óvodai programba’ akkreditált, 30 órás képzés 

Időpont: 2018. február 9-11.

REYN tagoknak térítésmentes!

Felhívjuk figyelmeteket rég várt akkreditált képzésünkre, melynek címe:  "Bevezetés a Lépésről lépésre óvodai programba". Ez a tréning óvodapedagógusoknak kínálja a méltán népszerű LL módszer elsajátításának lehetőségét.

- A továbbképzés időpontja: 2018. február 9-11 - A képzés helyszíne: Debrecen - A képzést tartja: Kardosné Nagy Mária, okleveles Lépésről Lépésre tréner - A képzési díj összege: REYN tagoknak díjmentes! A REYN tagság feltételeit alább olvashatjátok. - A képzés egyéb költségeit (szállás, ellátás és útiköltség) a résztvevők állják. - Jelentkezés az alábbi linken január 21-ig: LINK

A jelentkezéseket a lapok beérkezése után egy szakmai bizottság bírálja el a szakmai motiváció alapján!

Ma Közép- és Kelet Európa valamint Ázsia 29 országában működnek Lépésről lépésre intézmények, melyek aktív tanulás segítségével teszik alkalmassá a gyerekeket arra, hogy egy demokratikus társadalom hasznos és alkotó tagjaivá váljanak. 

A Lépésről Lépésre módszer lényege, hogy a gyermekek természetesen, önálló tevékenységeiken keresztül, támogató légkörben nevelkednek, így sajátítják el a boldog élethez szükséges gondolkodásmódot és képességeket. Az önállóság, a nyitottság, az együttműködés, a kritikai gondolkodás, a kreativitás és a világ dolgai iránti érdeklődés olyan tulajdonságok, amelyek segítenek megküzdeni a jövő kihívásaival, egyéni és társadalmi szinten egyaránt. További információ ITT. A program jellemzői
 • Egyéni szükségleteknek megfelelő követelmények és pedagógiai fejlesztés, egyéni fejlődés biztosítása.
 • Projektmódszer: a világ komplexitásának felismerését segítő, felfedezésre építő tanulás, a projektmódszerek használa.
 • Tevékenységközpontok az óvodai térben: gyerekbarát környezet.
 • Szülői partnerség.
 • A pedagógusok folyamatos továbbképzése.
 • Magas szakmai minőség biztosítása.

Kiknek szól a felhívás? A felhívás minden olyan óvodapedagógus REYN tagnak szól, aki munkájában közvetlenül foglalkozik óvodás korú roma kisgyerekkkel. A jelentkezés feltétele: REYN tagság, és a kitöltött online jelentkezési lap. A REYN hálózatba való jelentkezés ingyenes és éves tagdíj sincs. Tagnak jelentkezni a magyar REYN hálózatba az alábbi honlapon keresztül lehet: www.reyn.hu.

Ismerje meg a programot már napi gyakorlatban használók véleményét:

„A játékosság, a rugalmasság jellemzi a programot. A szülők számára nyitott óvoda vagyunk, betekintést nyerhetnek a mindennapjainkban. Figyelembe veszi a gyermekek már meglévő ismereteit, és erre építünk. Az élményszerzések során gyűjtött tapasztalatok témái lehetnek a projekt terveknek a gyermekek érdeklődésének megfelelően.” „Miért érdemes ezzel a programmal dolgozni?” „A gyerekekkel és családjaikkal való szoros együttműködés miatt, a pedagógus szabadsága miatt a témák feldolgozásának megválasztásában. Mit ad a program: a  gyerekek önállóságát, látványos fejlődését, kreativitását, a szülők pozitív visszajelzését.” Elérhetőség

A képző ügyfélszolgálatának helye: 1072 Budapest, Rákóczi út 22. IV./24. A képző ügyfélszolgálatának elérhetőségei: 06-1-438-5260; partners@partnershungary.hu

Kérdés esetén, kérem keresse a képzés akkreditációs szervezőjét, György Andreát (gyorgya@partnershungary.hu+3670/9446-196) illetve a képzés szervezőjét, valamint REYN ügyekben László Zsuzsát (laszlozs@partnershungary.hu+36209271987)

Nyilatkozat – társszervezetekkel

Nyilatkozat Alulírott társadalmi szervezetek hiszünk abban, hogy a roma és szegény gyerekek szakszerű korai fejlesztése elengedhetetlen feltétele a későbbi sikeres pályafutásuknak, ezért támogatunk minden olyan törekvést, amely ezt a célt szolgálja. A korai fejlesztés olyan szilárd kognitív, szociális, érzelmi és fizikai képességeket alapoz meg, melyek segítségével a későbbiekben sokkal hatékonyabb a tanulási folyamat, csökken az iskolai lemorzsolódás mértéke, és egyben javul az iskolai sikeresség.

A korai fejlesztés hozzájárul a magasan képzett munkaerő létrehozásához, a jobb életminőség biztosításához, valamint alapvető szerepe van a szegénység átöröklődésének megakadályozásában is. A korai fejlesztés gazdaságilag többszörösen megtérülő befektetés, hiszen jelentősen csökkenti az egyénre jutó későbbi (szociális, egészségügyi, igazságszolgáltatási, stb.) társadalmi kiadások kockázatát, különösen a legszegényebbek esetében. A szegény és roma családok gyerekeinek tanulási teljesítménye sokkal jobban ki van szolgáltatva az oktatási minőség alakulásának és a szolgáltatásokhoz való általános hozzáférésnek, mint tehetősebb sorstársaiké, ezért az ő esetükben kiemelt jelentőségű a korai fejlesztés megszervezése. Mindezek érdekében támogatjuk a REYN – hálózat a roma gyerekek korai fejlesztésért azon törekvéseit, amelyek a korai fejlesztésben dolgozó szakemberek számának növelését és szakmai hálózatuk kialakítását célozzák. Egyetértünk a REYN alábbi javaslataival, amelyek a korai fejlesztés elterjesztését és szakmai színvonalának javítását eredményezhetik. • A korai fejlesztőközpontok minél szélesebb körű elterjesztése szükséges, kiemelten azon kistelepüléseken, ahol magas a roma és a hátrányos helyzetű lakosság aránya. • Korai fejlesztést elősegítő eszközökkel szükséges ellátni az érintett intézményeken túlmenően a rászoruló családokat is. • Létre kell hozni a rendszeres egyeztető fórumokat a korai fejlesztésben érintett helyi szakemberek számára, amelyek a helyi együttműködést kialakítását segíthetik. • Erős szakmai közösséget kell kialakítani a korai fejlesztésben résztvevő szakemberek és szervezetek között. Budapest, 2017. december 18. Add a kezed Egyesület Bódva-völgy Közéleti Roma Nők Egyesülete EMMA Egyesület Gyerekesély Egyesület Idetartozunk Egyesület Igazgyöngy Alapítvány Khetanipe Egyesület Magyar Védőnők Szövetsége Motiváció Oktatási Egyesület Nógrád Megyei Cigány Kisebbségi Képviselők és Szószólók Szövetsége Opál Tehetséggondozó Alapítvány Pest Megyei Roma Szervezet Romaversitas Alapítvány Roma Sajtóközpont Színes Gyöngyök Egyesület UCCU Alapítvány Van Helyed Alapítvány

Felhívás! Bevezetés a Lépésről lépésre óvodai programba – térítésmentes tréning

Felhívjuk figyelmeteket rég várt akkreditált képzésünkre, melynek címe:  "Bevezetés a Lépésről lépésre óvodai programba". Ez a tréning óvodapedagógusoknak kínálja a méltán népszerű LL módszer elsajátításának lehetőségét. A tréning része a módszer megtekintése a 18. kerületi Pitypang óvodában.

- A továbbképzés időpontja: 2018. január 24-25-26 - A képzés helyszíne: Pitypang Óvoda, 1181, Kondor Béla sétány 12. - A képzést tartja: Knízner Anikó, a Pitypang Óvoda vezetője, okleveles Lépésről Lépésre tréner - A képzési díj összege: 50.000 Ft, de REYN tagoknak díjmentes! - A képzés egyéb költségeit (szállás, ellátás és útiköltség) a résztvevők állják. - Jelentkezés az alábbi linken december 23-ig: LINK

A jelentkezéseket a lapok beérkezése után egy szakmai bizottság bírálja el a szakmai motiváció alapján!

A Lépésről Lépésre módszer lényege, hogy a gyermekek természetesen, önálló tevékenységeiken keresztül, támogató légkörben nevelkednek, így sajátítják el a boldog élethez szükséges gondolkodásmódot és képességeket. Az önállóság, a nyitottság, az együttműködés, a kritikai gondolkodás, a kreativitás és a világ dolgai iránti érdeklődés olyan tulajdonságok, amelyek segítenek megküzdeni a jövő kihívásaival, egyéni és társadalmi szinten egyaránt.

A program jellemzői • Az egyéni fejlődés biztosítása, egyéni szükségleteknek megfelelő követelmények és pedagógiai fejlesztés. • A világ komplexitásának felismerését segítő, felfedezésre építő tanulás, a projektmódszerek használata. • Tanulás és gyerekbarát környezet tevékenység-központokkal. • A szülőkkel való partneri együttműködés. • A pedagógusok folyamatos továbbképzése. • Magas szakmai minőség biztosítása. Ma Közép- és Kelet Európa valamint Ázsia 29 országában működnek Lépésről lépésre intézmények, melyek aktív tanulás segítségével teszik alkalmassá a gyerekeket arra, hogy egy demokratikus társadalom hasznos és alkotó tagjaivá váljanak. További információkat a módszerről az alábbi linken olvashattok. Kiknek szól a felhívás? A felhívás minden olyan óvodapedagógus REYN tagnak szól, aki munkájában közvetlenül foglalkozik óvodás korú roma kisgyerekkkel. A jelentkezés feltétele: REYN tagság, és a kitöltött online jelentkezési lap. A REYN hálózatba való jelentkezés ingyenes és éves tagdíj sincs. Tagnak jelentkezni a magyar REYN hálózatba az alábbi honlapon keresztül lehet: www.reyn.hu.

Ismerje meg a programot már napi gyakorlatban használók véleményét:

„A játékosság, a rugalmasság jellemzi a programot. A szülők számára nyitott óvoda vagyunk, betekintést nyerhetnek a mindennapjainkban. Figyelembe veszi a gyermekek már meglévő ismereteit, és erre építünk. Az élményszerzések során gyűjtött tapasztalatok témái lehetnek a projekt terveknek a gyermekek érdeklődésének megfelelően.” „Miért érdemes ezzel a programmal dolgozni?” „A gyerekekkel és családjaikkal való szoros együttműködés miatt, a pedagógus szabadsága miatt a témák feldolgozásának megválasztásában. Mit ad a program: a  gyerekek önállóságát, látványos fejlődését, kreativitását, a szülők pozitív visszajelzését.” Elérhetőség

A képző ügyfélszolgálatának helye: 1072 Budapest, Rákóczi út 22IV./24. A képző ügyfélszolgálatának elérhetőségei: 06-1-438-5260; partners@partnershungary.hu

Kérdés esetén, kérem keresse a képzés akkreditációs szervezőjét, György Andreát (gyorgya@partnershungary.hu+3670/9446-196) illetve REYN ügyekben László Zsuzsát (laszlozs@partnershungary.hu+36209271987)

Az első REYN dajka története I.

Erika Van egy kisfiú az oviban, aki annyira megbízik bennem, hogy titkokat szokott a fülembe súgni. De nem valami butaságokat, hanem tényleg valódi titkokat! Fontosnak tartom, hogy beavat a kis életébe, úgyhogy nem is élek vissza a bizalommal. Dajkaként dolgozom egy kis falu óvodájában, de nem ez az egyetlen szakmám. Nyolc éve végeztem fodrászként, amit szeretek is, de nem főállásként - inkább délután és hétvégenként fogadom a vendégeimet. Állandóan képzem magam, ez már szinte a hobbim. Gyermekgondozó, telepi programsegítő, falusi vendéglátó, biztonsági őr is vagyok, de ez sem volt elég, hogy munkához jussak. Úgyhogy idén februárban saját pénzből elvégeztem még három OKJ- s szakmát, így már óvodai dajka, családi napközis és bébiszitter képesítésem is van.

Nyáron jött a lehetőség, hogy a Partners Hungary segítségével dajkaként dolgozhatok, először a helyi óvodában, jövőre pedig, ha minden igaz, és elkészül az épület, akkor az újonnan megnyíló bölcsődében. Már a legelső naptól nagyon szeretek ott dolgozni. Szeretem a gyerekeket és ők is engem. Korábban is dolgoztam gyerekekkel például a Biztos Kezdet házban pár éve, úgyhogy van tapasztalatom a gyerekekkel. Meg majd mindenki rokonom is szegről-végről, szóval ismernek a gyerekek. Az oviban meg az iskolában is amúgy majd mindenki cigány, a nem roma szülők, de jó néhány picit jobb helyzetben lévő roma család is a közeli kisvárosba hordja át a gyerekeket. Kis faluban élek, ahol sok a szegény, persze, hogy vannak problémák a gyerekekkel is. Sokan nagyon rossz körülmények között élnek, de azért a nagy többség mindent megpróbál megadni a gyerekeknek. Éhezést például nem nagyon tapasztalok, de nem látok be mindenki hűtőjébe. A munkatársakkal is jól kijövök, az első hetekben kicsit idegenkedtünk egymástól, de most már mindenkivel jó a kapcsolatom. „Vándordajka” vagyok. Ez azt jelenti, hogy nem egy csoportba vagyok beosztva, hanem az egyik héten a Mini manóban, a másikban a Dínóban, a harmadikban meg a Micimackó csoportban vagyok. Aztán kezdődik elölről. Nyolctól délután négyig dolgozok az oviban. Nem sok megállás van, de én ezt szeretem. Nem unatkozom, az biztos. És szinte minden napra jut egy szép történet, ami miatt nagyon szeretem ezt a munkát. Az egyik négyéves kislány például sokáig egyáltalán nem szólalt meg az oviban, nagyon kis zárkózott volt szegénykém. Aztán egyszer csak elkezdett velem beszélgetni – az óvónő meg nem hitt a fülének. Amikor a közelében voltam, sokkal bátrabb lett, most meg már teljesen feloldódott, anyukája is örül nagyon. A következő történetemet hamarosan olvashatodgyerekrajz3

REYN Manifesto

A korai fejlesztés nélkülözhetetlen a leszakadó társadalmi csoportok tagjai, így a romák számára. Ez az alapja az iskolai és a munkaerő-piaci, ezáltal a társadalmi sikerességnek, azaz a sikeres életpályának. A REYN – Hálózat a roma kisgyermekek korai fejlesztéséért - szakmai háttere lehetővé teszi, hogy a hálózat magas színvonalú munkát végezzen a korai fejlesztés területén, ami hozzájárul az érintettek sikeres jövőjéhez A REYN több mint négyszáz fős – többségében pedagógusokból, óvodapedagógusokból, korai fejlesztő szakemberekből álló – tagsága szerint rendszeres szakmai találkozók és képzések segítségével erős szakmai közösséget kell kialakítani, valamint fontosnak tartják a tagság növelését is. Az elkövetkező időszakban ezért azon fogunk dolgozni, hogy egy aktív, bővülő a szakpolitikai döntéseknél figyelembe veendő közösséget építsünk a REYN tagságából.

Felhívás! A kisgyermekkori konfliktuskezelés a mediáció eszköztárával pedagógus akkreditált tréning (térítésmentes)

Felhívjuk figyelmeteket legújabb akkreditált REYN képzésünkre, mely nagy örömünkre a Partners Hungary újonnank kifejlesztett tréningje, a "A kisgyermekkori konfliktuskezelés a mediáció eszköztárával" ( 575/99/2017) becenevén Gyerekmediáció

Napjainkban a kisgyerekkori agresszió és konfliktuskezelés nagy kihívást jelent a pedagógusoknak és a mediációs szakma képviselőinek egy-egy eset kapcsán, ez a képzés ehhez kíván egy komplex módszert bemutatni. A Partners Hungary Alapítvány 20 éves mediációs tapasztalattal rendelkező kollégái 3 napos gyermek mediációs képzést fejlesztettek ki, melyet most meghirdetünk az alábbi feltételekkel.

- A továbbképzés időpontja: 2017.11.29.-12.01. - A képzés helyszíne: 1075 Budapest, Károly krt. 3/A - A képzési díj összege: 50.000 Ft, de REYN tagoknak díjmentes! - A képzés többi költségét (szállás, ellátás és útiköltség) a résztvevő állja. - Jelentkezés az alábbi linken november 15-ig: Jelentkezési lap - Gyermekmediációs képzés - REYN

A jelentkezéseket a lapok beérkezése után egy szakmai bizottság bírálja el a szakmai motiváció alapján!

A felhívás minden olyan REYN tagnak szól, aki munkájában közvetlenül foglalkozik roma kisgyerekkkel (óvódapedagógus, bölcsődei gondozó, védőnő, gyermekorvos, tanító, családgondozó, szociális munkás, stb.). A jelentkezés feltétele: REYN tagság, és a kitöltött online jelentkezési lap. A REYN hálózatba való jelentkezés ingyenes és éves tagdíj sincs. Tagnak jelentkezni a magyar REYN hálózatba az alábbi honlapon keresztül lehet: www.reyn.hu.

A program tartalmának rövid ismertetése A társas kompetencia kialakulása hosszú tanulási folyamat eredménye. Az óvodáskor kitüntetett fontosságú szakasz abból a szempontból. A családon kívül ebben a tanulási folyamatban az óvodának rendkívüli jelentősége van. A társas együttlét maga, valamint az, hogy a gyermek éppen egy tanulási folyamat elején tart, szükségszerűen fogják azt eredményezni, hogy az óvodában gyakoriak a gyermekek közötti konfliktusok, akár az agresszív megnyilvánulások is. A konfliktusok tehát elkerülhetetlenek, azonban az, hogy milyen megoldásmódokat sajátít el a gyermek, már nagyban függ a felnőttek viselkedésétől és reakciómódjától. A mediáció szemléletében, az érzelmeknek kiemelt szerepük van a konfliktusok megoldásában. A kapcsolódás és a valahová tartozás érzése egyfajta védőfaktor a nehéz társas helyzetekben. Ezért, egy konfliktus során, az egyéni érzések mindig fontosak és érvényesek, amelyeket minősítés nélkül kell tudomásul vennünk; elismerésük a konfliktusok feloldásának első lépései. A strukturált, mediációs folyamat során, a mediátor a konfliktus résztvevőit a saját megoldásaik kidolgozására bátorítja. A tréning témái:
 • Az érzelmi intelligencia szerepe a hétköznapokban
 • Konstruktív kommunikáció az igények, szükségletek mentén
 • A kisgyerekekkel történő mediáció hatlépcsős módszertana
 • A mediátor kompetenciái
 • A kiscsoportos problémamegoldás módszertana

A képzés trénere Kukity Krisztina 

204-óta a Partners Hungary Alapítvány mediátora, trénere. Ezt megelőzően pedagógusként és mentálhigiénés szakemberként dolgozott. A Partners Hungary Alapítvány akkreditált mediációs képzéseit és pedagógus esetmegbeszélő csoportjait vezeti. Jelenleg a Partners mediációs stratégiai területének vezetője. Elérhetőség

A képző ügyfélszolgálatának helye: 1072 Budapest, Rákóczi út 22. IV./24. A képző ügyfélszolgálatának elérhetőségei: 06-1-438-5260; partners@partnershungary.hu

Kérdés esetén, kérem keresse a képzés szervezőjét, György Andreát (gyorgya@partnershungary.hu, +3670/9446-196)!

Tréning felhívás: Gyerekmediációs tréning – 2017. október 25.

Felhívjuk figyelmeteket legújabb REYN képzésünkre, mely nagy örömünkre a Partners Hungary újonnank kifejlesztett tréningje, a "A kisgyermekkori konfliktuskezelés a mediáció eszköztárával", becenevén Gyerekmediáció.

Napjainkban a kisgyerekkori agresszió és konfliktuskezelés nagy kihívást jelent a pedagógusoknak és a mediációs szakma képviselőinek egy-egy eset kapcsán, ez a képzés ehhez kíván egy komplex módszert bemutatni. A Partners Hungary Alapítvány 20 éves mediációs tapasztalattal rendelkező kollégái, 3 napos gyermek mediációs képzést fejlesztettek ki, nemzetközi gyakorlatra építve, most az 1 napos képzés keretében a REYN tagok ízelítőt kaphatnak a tréning módszertanából. A képzés 2017. október 25-én kerül megrendezésre Budapesten.

A képzés minden költségét (tandíj, ellátás és részleges útiköltség) a REYN (Romani Early Years Network) magyarországi hálózata és a Partners Hungary Alapítvány állja.

A képzés helyszíne: Budapest, Impuct Hub, Budapest, Ferenciek tere 2, 1053. A képzés elvégzése után a résztvevők oklevelet kapnak.

A felhívás minden olyan REYN tagnak szól, aki munkájában közvetlenül foglalkozik roma kisgyerekkkel (óvódapedagógus, bölcsődei gondozó, védőnő, gyermekorvos, tanító, családgondozó, szociális munkás, stb.). A jelentkezés feltétele: REYN tagság, és a kitöltött online jelentkezési lap. A REYN hálózatba való jelentkezés ingyenes és éves tagdíj sincs. Tagnak jelentkezni a magyar REYN hálózatba az alábbi honlapon keresztül lehet: www.reyn.hu.

Az alábbi linken és a weboldalon található online jelentkezési lapot legkésőbb október 15-ig kell kitölteni. 

A határidő után beküldött jelentkezési lapokat sajnos nem áll módunkban elfogadni. A képzésre a létszám 15 főben maximalizált, a jelentkezéseket a lapok beérkezése után egy szakmai bizottság bírálja el a jelentkezési sorrend és a szakmai motiváció alapján.

A program tartalmának rövid ismertetése A társas kompetencia kialakulása hosszú tanulási folyamat eredménye. Az óvodáskor kitüntetett fontosságú szakasz abból a szempontból. A családon kívül ebben a tanulási folyamatban az óvodának rendkívüli jelentősége van. A társas együttlét maga, valamint az, hogy a gyermek éppen egy tanulási folyamat elején tart, szükségszerűen fogják azt eredményezni, hogy az óvodában gyakoriak a gyermekek közötti konfliktusok, akár az agresszív megnyilvánulások is. A konfliktusok tehát elkerülhetetlenek, azonban az, hogy milyen megoldásmódokat sajátít el a gyermek, már nagyban függ a felnőttek viselkedésétől és reakciómódjától. A mediáció szemléletében, az érzelmeknek kiemelt szerepük van a konfliktusok megoldásában. A kapcsolódás és a valahová tartozás érzése egyfajta védőfaktor a nehéz társas helyzetekben. Ezért, egy konfliktus során, az egyéni érzések mindig fontosak és érvényesek, amelyeket minősítés nélkül kell tudomásul vennünk; elismerésük a konfliktusok feloldásának első lépései. A strukturált, mediációs folyamat során, a mediátor a konfliktus résztvevőit a saját megoldásaik kidolgozására bátorítja. A tréning témái:
 • Az érzelmi intelligencia szerepe a hétköznapokban
 • Konstruktív kommunikáció az igények, szükségletek mentén
 • A kisgyerekekkel történő mediáció hatlépcsős módszertana
 • A mediátor kompetenciái
 • A kiscsoportos problémamegoldás módszertana

A képzés trénere Kukity Krisztina 

2004-óta a Partners Hungary Alapítvány mediátora, trénere. Ezt megelőzően pedagógusként és mentálhigiénés szakemberként dolgozott. A Partners Hungary Alapítvány akkreditált mediációs képzéseit és pedagógus esetmegbeszélő csoportjait vezeti. Jelenleg a Partners mediációs stratégiai területének vezetője.

Új hírek az EU tájékáról

A helyzet lassan változik, de a jó hír, hogy az alábbi adatok szerint egyre több roma kisgyerek vesz részt kora gyerekkori fejlesztésben    Angolul tudók REYN tagoknak ajánljuk az alábbi oldalakat. The Commission adopted the 2017 Communication on the Midterm Review of the EU Framework for National Roma Integration Strategies up to 2020.  It is stated that: The assessment highlights how the situation of Roma has changed since 2011. Overall, the picture is slowly improving, for instance there is now greater participation of Roma in early childhood education and a declining rate of early school-leavers. On the other hand, the assessment also shows that as many as 80% of Roma are still at risk of poverty; although this figure is lower than in 2011. Please find it here:  http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=127519 EU Justice Commissioner Vera Jourova told reporters that the Commission will next year start a review of how the funds it set aside for anti-discrimination work were spent. For the 2014-2020 period they plan more than €42 billion for this purpose. The European Commission will “brutally” review whether EU funding for anti-discrimination programmes is wasted, as part of its renewed efforts to make sure a new strategy for protecting Roma populations after 2020 actually works. https://www.euractiv.com/section/eu-priorities-2020/news/commission-to-review-funds-for-anti-roma-discrimination/ Also DG Justice launched a call, it is about evaluating researches on Roma children. http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=394482

Tréning felhívás: ’Bevezetés a Lépésről lépésre óvodai programba’

’Bevezetés a Lépésről lépésre óvodai programba’ akkreditált, 30 órás képzés A/8646/2016

Időpont: 2017. Június 7-8-9. Helyszín: Budapest Felhívjuk figyelmeteket legjújabb képzésünkre, mely ezúttal egy akkreditált, 3 napos képzés, melyhez a REYN 50%-os hozzájárulást biztosít. 
 • A továbbképzés hangsúlyai: a család bevonása az óvodai nevelésbe, - közösségépítés, - játék és tanulás, - a tanulást, játékot, tapasztalatszerzést segítő környezet, - projekt, integrált ismeretszerzés az óvodában, - egyéni szükségleteknek, lehetőségeknek megfelelő individualizált fejlesztés.
 • Az elméleti alapozásra olyan gyakorlatokat épít, amelyek saját élményszerzés alapján segítik a résztvevőkben a program szellemiségének megfelelő pedagógiai attitűd, szemlélet kialakulását, az alapmódszerek elsajátítását
 • A képzés elvégzésével a résztvevők egy 20 országban működő LL hálózathoz csatlakoznak, melynek tagjai folyamatos támogatást nyújtanak egymásnak tudásmegosztással

A képzés elvégzésével a résztvevők:

 • Képesek lesznek alkalmazni a Lépésről lépésre óvodai program alapelveit, az arra épülő speciális szokásokat, életrendet, rituálékat.
 • Elsajátítják a gyermekek egyéni fejlesztésére alkalmas pedagógiai módszereket, tevékenységeket.
 • Járatossá válnak a tevékenység központok alkalmazásában, teret enged a szabad játéknak. Óvodapedagógusként a gyermek által választható tevékenységekkel hatékonyan él a gyermek érdekében.

A Partners Hungary Alapítvány a Lépésről lépésre program hazai gazdájaként fontosnak tartja a minőségi, gyermekközpontú oktatás terjesztését és azt célzó képzésekhez, fejlesztésekhez való hozzáférés támogatását. Ennek érdekében indítja a különböző akkreditált képzéseit.

Célunk, hogy a képzések mellett mentorálással támogassuk a pedagógusokat, intézményeket a program bevezetésében és hatékony szervezeti integrálásában, eszközöket adva a minőségfejlesztéshez

Jelentkezzen a képzésre!

Bevezetés a Lépésről lépésre óvodai programba (A/8646/2016)

Szervező: Partners Hungary Alapítvány –REYN - Roma Koragyermekkori Hálózat

Időpont: 2017. Június 7-8-9. Jelentkezés határideje: 2017. május 29. 12.00 óráig

Tréner: Knízner Anikó a Bp. XVIII. kerületi Pitypang Óvoda vezetője, tréner

A képzés helyszíne a jelentkezők létszámától függ; a helyszínről legkésőbb június elején tájékoztatjuk a résztvevőket.

Kedvezményes részvételi lehetőség

A képzés eredeti ára 50.000 Ft/fő

Továbbképzésre fordítható források jelentős csökkenése miatt alapítványunk kedvezményes képzési díjat határozott meg:

 • REYN tagoknak: az első 10 fő jelentkező számára: 20 000 Ft (a másik 50%-ot a REYN állja)
 •  40 000 Ft/fő, melyre 3 havi részletfizetés igényelhető: jelentkezéskor 20 000 Ft, július 10-ig: 10 000 Ft, augusztus 10-ig 10 000 Ft

Tantestület vagy tagozat jelentkezése esetén egyedi ár kialakítására van lehetőség! További információ: További információ: Barczán Nikoletta E-mail: barczann@partnershungary.hu Telefon: +3670/3841944

Tréning felhívás: Hősök tere tréning – 2017. május 31.

Felhívjuk figyelmeteket legújabb REYN képzésünkre, mely nagy örömünkre a “Hősök Tere tanári tréning". A képzés 2017. május 31-én kerül megrendezésre Budapesten. Az  1 napos képzés azoknak szól, akiknek fontos, hogy tanítványai eredményessége javuljon, hogy motiváltabbakká váljanak és nagyobb felelősséget vállaljanak másokért és önmagukért. A képzés elvégzése után a résztvevők oklevelet kapnak. A képzés minden költségét (tandíj, ellátás és részleges útiköltség) a REYN (Romani Early Years Network) magyarországi hálózata és a Partners Hungary Alapítvány állja. A képzés helyszíne: Budapest, Kőleves Vendéglő emeleti különterme, 1075 Budapest, Kazinczy utca 41. A felhívás minden olyan REYN tagnak szól, aki munkájában közvetlenül foglalkozik roma kisgyerekkel (óvódapedagógus, bölcsődei gondozó, védőnő, gyermekorvos, tanító, családgondozó, szociális munkás, stb.). A jelentkezés feltétele: REYN tagság, és a kitöltött online jelentkezési lap. A REYN hálózatba való jelentkezés ingyenes és éves tagdíj sincs. Tagnak jelentkezni a magyar REYN hálózatba az alábbi honlapon keresztül lehet: www.reyn.hu. Az alábbi linken és a weboldalon található online jelentkezési lapot legkésőbb május 10-ig kell kitölteni. A határidő után beküldött jelentkezési lapokat sajnos nem áll módunkban elfogadni. A képzésre a létszám 15 főben maximalizált, a jelentkezéseket azok beérkezése után egy szakmai bizottság bírálja el a jelentkezési sorrend és a szakmai motiváció alapján. Miről fog szólni a tréning? Módszerünket Prof. Philip Zimbardo világhírű amerikai szociálpszichológus – egyben kezdeményezésünk társalapítója – 6 elemből álló hétköznapi hősiesség modelljére építjük. Magyarországon jelenleg 2 modulon vehetnek részt az érdeklődő tanárok. 1. A növekvő mindset A modul célja, hogy ● tudatosítsuk, hogyan fejlődhetünk, és miért nem érdemes megragadnunk ott, ahol éppen most tartunk, ● értsük meg, mi gátol minket a fejlődésben, hol és miért akadunk el ● merjünk hibázni, mert a hibáinkból tanulhatunk ● gondoljuk végig, mennyit számít ebben az erőfeszítés, és mennyit a tehetség ● tanuljuk meg, hogyan állíthatjuk át a gondolkodásunkat mindezzel kapcsolatban; hogyan tűzzük ki céljainkat és miként segítsünk ebben másokat is 2. Bámészkodó hatás A modul célja, hogy ● megértsük, mi az oka annak, ha nem segítünk másnak és passzívan viselkedünk ● vegyük észre, ha szükség van ránk az adott helyzetben ● képesek legyünk felmérni: ● mi a teendő ● mekkora (akár fizikai) kockázattal járna lépni a helyzetben ● képesek legyünk bevonni más jelenlévőket is a segítségnyújtásba, vagy hívjunk professzionális segítséget Milyen hatás várható?  A tréning segít, hogy – a résztvevőkön keresztül – a fiatalokat felelősségvállaló, pozitív gondolkodásmóddal bíró, kitartóbb emberekké formálja, akik erőfeszítéseket tesznek a kitűzött célok elérése érdekében. Olyanokká, akik céljaik elérése közben is odafigyelnek másokra, és nem csak észreveszik, ha baj van, de segítenek is, amikor arra van szükség. Javaslatainkat és tanári segédanyagainkat úgy állítottuk össze, hogy a fiatalabb korosztály (10-18 évesek) számára is érdekes és vonzó legyen a tudásátadás során, így tartalmaznak: ● terepgyakorlatokat és interaktív feladatokat, hogy a helyzeteket átélhessék. ● videókat, hogy könnyebben megértsék a helyzeteket. ● kiscsoportos beszélgetéseket, amelyek során saját élményeket oszthatnak meg egymással. Mitől különleges a Hősök Tere tréning? ● nagy hangsúlyt helyezünk az élményre és az interaktivitásra: terepgyakorlaton éljük meg azokat a helyzeteket, amelyekről beszélünk tréningjeinken. ● trénereink nagy tapasztalattal rendelkező szakemberek, akik maguk is a Hősök Tere Kezdeményezés önkéntesei, így elkötelezettek a témában és hitelesen képviselik az értékeinket. ● bensőséges hangulatot igyekszünk teremteni minden tréningen, ahol nemcsak a pozitív tapasztalatok, de az esendőségek, vélemények is bizalommal megoszthatóvá válnak. ● az elméleti háttér és a gyakorlati feladatok mind ahhoz nyújtanak segítséget, hogy tudatosabbá tehessük viselkedésünket és tetteinket

REYN 2016 – tagság igényfelmérés

A REYN tagságát egy online kérdőívvel kerestük meg, hogy az igényeiket felmérjük, valamint azt megnézzük, hogy kik a tagjaink. A válaszadás folyamatos, az utolsó válaszadás időpontja: 2016. november. Terveink szerint 6 havonta kérdezzük meg a tagságot az igényeiről. Az aktuális felmérés itt olvasható. REYN_mapping_member_needs_HUN (1)

Szakpolitikai ajánlás

Magyarország sikerességét alapvetően befolyásolja, hogy gyermekeink iskolai pályafutása miként alakul. A nemzetközi összehasonlító teszteken a magyar gyerekek sajnos évtizedes viszonylatban is rosszul szerepelnek. A hátrányos helyzetű, köztük a roma gyerekek teljesítménye pedig messze elmarad kortársaikétól. Ennek okait immár konszenzus kíséri világnézeti oldalaktól függetlenül. A szegény és roma családok gyerekeinek hátrányai – az egészségi állapot kisebb, de nem elhanyagolható szerepe mellett – döntő részben két közvetítő mechanizmuson keresztül válnak tanulmányi lemaradásokká: ezek a tanulók otthoni környezetükön belül kevésbé jutnak hozzá a készségeik fejlődéséhez fontos erőforrásokhoz, iskolai pályafutásuk pedig rosszabb minőségű oktatási környezetben történik. Mi, a REYN - Hálózat a roma kisgyermekek korai fejlesztéséért tagjai a nemzetközi ajánlásokkal összhangban úgy véljük, hogy az iskolai kudarcokat megelőlegező kognitív lemaradások igen korai életkorban kialakulnak, ezért az ezeket ellensúlyozó beavatkozásokat is érdemes minél korábbi életkorban elkezdeni. Hálózatunk tagjai a korai fejlesztés nagy gyakorlattal rendelkező szakemberei. Szíves tájékoztatásul közre adjuk azt a szakpolitikai ajánlást, melyet 2016 év végén a kormányzat területileg illetékes szakembereinek is elküldtünk, és melytől azt várjuk, közösen tudunk gondolkodni gyermekeink jövőjén. Kérjük, tekintse meg a csatolmányban található szakpolitikai ajánlásunkat. REYN_szakpolitikai_ajánlás_2017

Felhívás: 2016. november 14. – szakmai nap a Pitypang óvodában, a Lépésről Lépésre módszer megismerése

Szakmai intézménylátogatás a Pitypang óvodába. Bevezetés a Lépésről Lépésre gyermekközpontú módszerbe. A Lépésről lépésre program un. nyitott oktatási modell, amely a gyermek szükségleteire, viselkedésére, tulajdonságaira, korábbi ismereteire, tapasztalataira építkezésre, és a saját fejlődésre, tanulási folyamatban való aktivitásra, felelősség kialakítására helyezi a hangsúlyt. Ezért bevonja a gyerekeket a tanulási tartalom, a feldolgozás módszereinek, ütemének, szervezeti kereteinek kiválasztásába is. Az ehhez szükséges képességek, kompetenciák kialakításához megfelelő tanulási körülményeket biztosít. A Pitypang óvoda nevelési programja  a Lépésről-lépésre programra (www.lepesrollepesre.eu) épül. Munkájuk során fontosnak tartják a családi nevelés tiszteletben tartását, különböző szinteken történő támogatását. Programunkban, melynek lelke a játék, alapvető feladatuknak tekintik a személyiségdimenziók harmonikus fejlesztését, erősségek, hátrányok feltárásával az értékek megerősítését, megalapozását. Csoportszobáikban a gyermekek által használt eszközök, játékok, berendezési tárgyak esztétikusak, nagyobb részben természetes alapanyagúak. A kialakított játékterek gazdagon felszereltek, önfeledt játékra, felfedezésre, sokoldalú tapasztalatszerzésre kínálnak lehetőséget, melyek a megismerési folyamatok fejlődését szolgálják. A szakmai napra az alábbi linken található nyomtatvány kitöltésével lehet jelentkezni 2016.11.03.-ig. https://goo.gl/forms/CxzxFpQLywTXw65i2 Az intézménylátogatásra a létszám 10 főben maximalizált, a jelentkezéseket a lapok beérkezése után egy szakmai bizottság bírálja el a jelentkezési sorrend és a szakmai motiváció alapján. Értesítést legkésőbb 2016. november 07-án küldünk.

Tréning felhívás: 2016. november 10-11. – Persona Doll konfliktuskezelő módszer. Személyes higiénia tanítása az óvodában.

Persona Doll konfliktuskezelő módszer. Személyes higiénia tanítása az óvodában. A 2x8 órás képzés célja, hogy a résztvevők megtanulják a Persona Doll módszert és olyan együttműködésen alapuló stratégiákat ismerjenek meg és adjanak tovább a gyerekeknek, amelyek segítik az előítélet okozta konfliktusok csökkentését. A képzés egy külön modulja foglalkozik a személyes higiénia témájával, egy megjelenés előtt álló mesekönyv kapcsán. A képzés különösen ajánljuk azon szakembereknek, akik a mindennapi munkájuk kapcsán roma kisgyermekekkel csoportban dolgoznak. A módszer középpontjában egy életszerű baba áll, melyet személyiségjegyekkel ruháznak fel: családi háttér, tulajdonságok, kedvenc tárgyak stb. A baba időközönként „meglátogatja” a gyerekeket, és segítségével a pedagógusok olyan kényes kérdésekről is tudnak beszélgetni, melyeket korábban esetleg vonakodtak felvetni.  A módszer segítségével a gyerekek képesek lesznek a csúfolódást és a kirekesztést átváltoztatni a tisztelet és a törődés irányába. A szakmai napra az alábbi linken található nyomtatvány kitöltésével lehet jelentkezni 2016.11.03.-ig. https://goo.gl/forms/2RRrI7f3KZs3hJpk2 A tréningre a létszám 15 főben maximalizált, a jelentkezéseket a lapok beérkezése után egy szakmai bizottság bírálja el a jelentkezési sorrend és a szakmai motiváció alapján. Értesítést legkésőbb 2016. november 07-án küldünk.

Beszámoló a legutóbbi tanulmányútról és sok minden más – egy REYN tag tollából

A romák kisgyerekkori fejlesztését támogató Romani Early Years Network és a Partners Hungary Alapítvány által életre hívott magyar alhálózata szervezett meg egy utazást Csobánkára, ahol a meseolvasó klubban vesznek részt a helyi cigány anyukák. Tíz nő gyűlik össze, többnyire a húszas éveik elején járnak, és már van egy-két-három gyerekük. Általában hat-tíz osztályt végeztek el, szakmát már nem szereztek, mert gyerekszülés miatt kimaradtak az iskolából. Munkájuk nincs, otthon vannak a kicsikkel, bár a kétgyerekes Csilla azt meséli, ő szerencsés, mert nyáron is beveszi az ovi a gyerekeit, amíg ő gyümölcsöt szedni vagy napszámba megy. Csobánka nem a legszegényebb település, szerencsére nem éheznek a családok, de a hátrányok így is kézzelfoghatóak. Például most meg fog szűnni az iskola a településen, már negyvennél is kevesebb gyerek jár oda, azok jellemzően cigányok. A többség már átvitte Pomázra a gyerekét, a „jobb iskolákba”, a szegregáltan működő csobánkai iskolát nem érdemes tovább fenntartani, de a cigánygyerekeket Pomázra nem veszik fel, de ha fel is veszik, pont a legszegényebb szülőknek gondot fog okozni az utazgatás. A cikk további része: https://gyereksorsok.hu/2016/08/25/meses-fejlesztes/

Tréning felhívás: 2016. június 29. Konfliktuskezelés a mediáció módszertanával – kora gyermekkorral foglalkozó szakembereknek

Szeretettel meghívjuk a “Konfliktuskezelés a mediáció módszertanával – kora gyermekkorral foglalkozó szakembereknek” c. szakmai tréningre 2016. június 29.-án Budapesten. A képzést Kukity Kriszta, a Partners Hungary Alapítvány  tréner tartja. A 8 órás képzés célja, hogy a roma kisgyermekekkel dolgozó szakemberek  olyan módszereket ismerjenek meg, amelyek a konfliktusok megelőzésére és kezelésére egyaránt használhatóak. Képzésünk gyakorlatorientált, ezért a kis elméleti blokkokat gyakorlati rész követi majd. Az alábbi kérdéseket járjuk körbe a mostani képzési napon:

 • hogyan halljuk meg a panasz mögött rejtőző valódi igényeket
 • miként segítsük a konfliktusban lévő feleket a jobb megértés felé
 • miben segít a jó kérdezéstechnika
 • hogyan kell röviden megfogalmazni a lényeget
 • konfliktuskezelő stratégiák – tipológiák
A képzés minden költségét (tandíj, ellátás és részleges útiköltség) a REYN (Romani Early Years Network) magyarországi hálózata és a Partners Hungary Alapítvány állja. A képzés helyszíne Budapest, Kőleves Vendéglő, emeleti különterme, 1075 Budapest, Kazinczy utca 41. A képzés elvégzői oklevelet kapnak. A felhívás minden olyan REYN tagnak szól, aki munkájában közvetlenül foglalkozik roma kisgyerekkkel (óvódapedagógus, bölcsődei gondozó, védőnő, gyermekorvos, tanító, családgondozó, szociális munkás, stb.). A jelentkezés feltétel a REYN tagság, és a kitöltött jelentkezési lap. A REYN hálózatba való jelentkezés ingyenes és éves tagdíj sincs. Tagnak jelentkezni a magyar REYN hálózatba az alábbi honlapon keresztül lehet: www.reyn.hu. A jelentkezés határideje: 2016. június 20. A jelentkezési lapot kitöltve  e-mailben kell elküldeni László Zsuzsa REYN kordinátornak: laszlozs@partnershungary.hu A határidő után beküldött jelentkezési lapokat sajnos nem áll módunkban elfogadni. A képzésre a létszám 15 főben maximalizált, a jelentkezéseket a lapok beérkezése után egy szakmai bizottság bírálja el a jelentkezési sorrend és a szakmai motiváció alapján. Jelentkezesi-lap

Felhívás szakmai tanulmányútra a Meséd – Mesélő édesanyák projekt meghívásából

Szeretettel meghívjuk a REYN és a Partners Hungary Alapítvány szakmai intézménylátogatására 2016. június 22.-én. Az szakmai nap célja, hogy a Roma kisgyermekekkel foglalkozó szakembereknek lehetőséget nyújtson a szakmai fejődésre, valamint hálózatépítésre. A szakmai nap ezúttal egy 1 napos utazás Csobánkára, a Meséd- Mesélő édesanyák projekt meghívásából. A Meséd (Mesélő Édesanyák - Story Telling Mothers) projekt, eredetileg Furugh és Raymond Switzer gondolataiban fogant meg 2003-ban. Furugh ezután egyéni kezdeményezés keretében kipróbálta a magyar Baha’i közösség Országos Szellemi Tanácsának támogatásával, amely a szükséges anyagköltséget biztosította. Majd a projekt az „Egység a Különféleségben” Alapítvány égisze alatt indult növekedésnek 2006-ban. Azóta működik számos helyen országszerte a helyi önkormányzatokkal együttműködve és a Nyílt Társadalom Intézet és a Roma Oktatási Alap további támogatásával. Meséd arra a jól ismert tényre alapul, hogy a szülői támogatás elengedhetetlen a sikeres óvodai fejlődéséhez, és a gyermekek iskolai előmenetele szoros összefüggést mutat a szülők iskolázottságával és a tanuláshoz való hozzáállásával. Ha javítani akarjuk a roma gyermekek és fiatalok részvételi arányát az oktatási rendszer minden szintjén, ezzel növelve az egyenlő esélyeket, akkor támogatást és képzést kell nyújtanunk a szülőknek és mindenekelőtt az édesanyáknak, akik a legtöbb esetben otthon vannak a gyermekekkel, és a legnagyobb hatást gyakorolják rájuk. http://www.eaka.hu/hu/mesed A szép mesekönyvek használatával, ebben a körfolyamatban kíván a Meséd program változást hozni, azzal, hogy kellemes élményt kapcsol a könyvekhez és az olvasáshoz, ami azonnal megjelenhet a gyerekek mindennapjaiban. A heti összejöveteleken képzett segítők együttműködésével az édesanyák egyszerű mesekönyvekkel ismerkednek meg. Felfrissítik, és fejlesztik az olvasási készségeiket, és bíztatást kapnak, hogy beszélgessenek az elolvasott történetekről. A szakmai napra az alábbi jelentkezési lap kitöltésével lehet jelentkezni. A jelentkezési lapokat a laszlozs@partnershungary.hu  e-mail címre kérjük visszaküldeni 2016.06.14.-ig. A szakmai napra a létszám maximalizált, a jelentkezéseket a lapok beérkezése után egy szakmai bizottság bírálja el a jelentkezési sorrend és a szakmai motiváció alapján. JELENTKEZESI-LAP A jelentkezés feltétele az egész napos jelenlét és a REYN tagság. A REYN hálózatba való jelentkezés ingyenes, és éves tagdíj sincs. Tagnak jelentkezni a REYN honlapon keresztül lehet: www.reyn.hu A szakmai napon való részvétel, az utazás (Csobánkára, és a vidéki résztvevőknek Budapestre is) és az ellátás (ebéd) teljesen ingyenes.

Felhívás: 2016. március 23. EMK Erőszakmentes Kommunikáció tréning.

Szeretettel meghívjuk az “Erőszakmentes Kommunikáció - készségfejlesztés REYN tagoknak” c. szakmai tréningre 2016. március 23.-án Budapesten. A képzést Rambala Éva, a a Nemzetközi Erőszakmentes Kommunikációs Központ által akkreditált tréner tartja. A 8 órás képzés célja, hogy a roma kisgyermekekkel dolgozó szakemberek megismerjék az Erőszakmentes Kommunikáció alapjait, fejlesszék a nyílt, direkt kommunikációjukat, és a tudatos önkifejezést technikáját. Témakörök:

 • Hogyan fejezzem ki a nemtetszésemet őszintén és kritika nélkül, hogy az ne veszekedésre, hanem együttműködésre inspiráljon?
 • Mi rejtőzhet a bántó megjegyzések mögött? Hogyan tudom meglátni az embert bárkiben, függetlenül attól, milyen szörnyűséget tesz, vagy milyen agresszíven kommunikál.
 • Hogyan fogadjam a kritikát úgy, hogy a legtöbbet tanuljam belőle?
 • A szeretet kifejezésének módjai annak érdekében, hogy a másik fél is azt értse, amit szándékozom kommunikálni.

A programon résztvevők saját konfliktusaik békés rendezésére is megoldási javaslatokat kaphatnak a csoportmunka során.

A képzés minden költségét (tandíj, ellátás és részleges útiköltség) a REYN (Romani Early Years Network) magyarországi hálózata és a Partners Hungary Alapítvány állja. A képzés helyszíne Budapest, Kőleves Vendéglő, elefántos különterme, 1075 Budapest, Kazinczy utca 41. A képzés elvégzői oklevelet kapnak. A felhívás minden olyan REYN tagnak szól, aki munkájában közvetlenül foglalkozik roma kisgyerekkkel (óvódapedagógus, bölcsődei gondozó, védőnő, gyermekorvos, tanító, családgondozó, szociális munkás, stb.). A jelentkezés feltétel a REYN tagság, és a kitöltött jelentkezési lap. A REYN hálózatba való jelentkezés ingyenes és éves tagdíj sincs. Tagnak jelentkezni a magyar REYN hálózatba az alábbi honlapon keresztül lehet: www.reyn.hu. A jelentkezés határideje: 2016. március 10., 12 óra. A jelentkezési lapot kitöltve  e-mailben kell elküldeni László Zsuzsa REYN kordinátornak: laszlozs@partnershungary.hu A határidő után beküldött jelentkezési lapokat sajnos nem áll módunkban elfogadni. A képzésre a létszám 15 főben maximalizált, a jelentkezéseket a lapok beérkezése után egy szakmai bizottság bírálja el a jelentkezési sorrend és a szakmai motiváció alapján. Jeletkezesi-lap

Felhívás: szakmai tanulmányút Macedóniába REYN tagoknak

Szeretettel meghívjuk a nemzetközi REYN és a Partners Hungary Alapítvány szakmai tanulmányútjára Macedóniába 2016. január 26-29 között. Az szakmai tanulmányút célja, hogy a Roma kisgyermekekkel foglalkozó szakembereknek lehetőséget nyújtson a szakmai fejődésre, a Roma Living Library módszertanának elsajáításával. A szakmai tanulámányútra az alábbi jelentkezési lap kitöltésével lehet jelentkezni. A jelentkezési lapokat onlin kérjük visszaküldeni 2016. január 6-ig. A szakmai tanulmányútra a létszám maximalizált, a jelentkezéseket a lapok beérkezése után egy nemzetközi bizottság bírálja el. További információ angolul az alábbi linken olvasható. 3-Brief-Description Online jelentkezési lap A jelentkezés feltétele az angol nyelv magabiztos tudása, a magyar és a nemzetközi REYN tagság. A REYN hálózatba való jelentkezés ingyenes, és tagdíj sincs. A magyar tegszervezetbe tagnak jelentkezni a REYN honlapon keresztül lehet: http://reyn.hu/tagsag/ A nemzetközi tagszervezetbe pedig a következő linken keresztük: http://www.issa.nl/reyn-member/register  A szakmai úton való részvétel, az utazás és az ellátás teljesen ingyenes.

Felhívás: 2015. december 8. Gordon – kommunikációs, önismereti tréning.

Szeretettel meghívjuk “Gordon - kommunikációs, önismereti tréning. Készségfejlődés a fejlődő kapcsolatokban” c. szakmai tréningre, 2015. december 8.-án Budapesten. A 10 órás képzés célja, hogy a roma kisgyermekekkel dolgozó szakemberek megismerjék a Gordon módszer alapjait, fejlesszék a nyílt, direkt kommunikációjukat, és a tudatos önkifejezést technikáját. A szakmai tréning további részletei (a képzés célja, módszertana) a mellékelt dokumentumban találhatók. A képzés minden költségét (ellátás, útiköltség és szállás) a REYN (Romani Early Years Network) magyarországi hálózata és a Partners Hungary Alapítvány állja. A képzés helyszíne Budapest, Kőleves Vendéglő, különterme, 1075 Budapest, Kazinczy utca 41. A képzés elvégzői Oklevelet kapnak. A felhívás minden olyan REYN tagnak szól, aki munkájában közvetlenül foglalkozik roma kisgyerekkkel (óvódapedagógus, bölcsődei gondozó, védőnő, gyermekorvos, tanító, családgondozó, szociális munkás, stb.). A jelentkezés feltétel a REYN tagság, és a kitöltött jelentkezési lap. A REYN hálózatba való jelentkezés ingyenes és éves tagdíj sincs. Tagnak jelentkezni a magyar REYN hálózatba az alábbi honlapon keresztül lehet: www.reyn.hu. A csatolt jelentkezési lapot kitöltve legkésőbb november 30-ig e-mailben kell elküldeni László Zsuzsa REYN kordinátornak: laszlozs@partnershungary.hu A határidő után beküldött jelentkezési lapokat sajnos nem áll módunkban elfogadni. A képzésre a létszám 15 főben maximalizált, a jelentkezéseket a lapok beérkezése után egy szakmai bizottság bírálja el a jelentkezési sorrend és a szakmai motiváció alapján. Jeletkezesi lap Trening leiras

Felhívás: szakmai tanulmányút Miánóba REYN tagoknak

Szeretettel meghívjuk a nemzetközi REYN és a Partners Hungary Alapítvány szakmai tanulmányútjára Milánóba 2015. szeptember 14-15 között. Az szakmai tanulmányút célja, hogy a Roma kisgyermekekkel foglalkozó szakembereknek lehetőséget nyújtson a szakmai fejődésre, a Roma Living Library módszertanának elsajáításával. A szakmai tanulámányútra az alábbi jelentkezési lap kitöltésével lehet jelentkezni. A jelentkezési lapokat a megadott  e-mail címre kérjük visszaküldeni 2015. augusztus 22-ig. A szakmai tanulmányútra a létszám maximalizált, a jelentkezéseket a lapok beérkezése után egy nemezetközi bizottság bírálja el. További információ az alábbi linken olvasható. 2 Brief Description_REYN Training_Living-Library (1) 3. Application Form_ Training_Living Library A jelentkezés feltétele az angol nyelv magabiztos tudása, a magyar és a nemzetközi REYN tagság. A REYN hálózatba való jelentkezés ingyenes, és tagdíj sincs. A magyar tegszervezetbe tagnak jelentkezni a REYN honlapon keresztül lehet: http://reyn.hu/tagsag/ A nemzetközi tagszervezetbe pedig a következő linken keresztük: http://www.issa.nl/reyn-member/register  A szakmai úton való részvétel, az utazás és az ellátás teljesen ingyenes.

Felhívás: Szakmai tanulmányút az örkényi Micimackó Gyerekházba

Szeretettel meghívjuk a REYN és a Partners Hungary Alapítvány szakmai intézménylátogatására 2014. december 12.-én. Az szakmai nap célja, hogy a Roma kisgyermekekkel foglalkozó szakembereknek lehetőséget nyújtson a szakmai fejődésre, valamint hálózatépítésre. A szakmai nap ezúttal egy 1 napos utazás Örkénybe, a Micimackó Gyerekházba. A Biztos Kezdet hálózat keretében létrejött örkényi Micimackó Gyerekház 2011. május óta működik. A gyerekház célja, hogy segítséget nyújtson hátrányos helyzetű, mélyszegénységben élő családoknak, és a lehető legkorábbi életszakaszban biztosítson lehetőséget a gyerekek optimális fejlődésének biztosítására. A Gyerekházunkban dolgozó szakemberek munkáját támogatja pszichológus, fejlesztő pedagógus és mozgásfejlesztő is. A szakmai napra az alábbi jelentkezési lap kitöltésével lehet jelentkezni. A jelentkezési lapokat a laszlozs@partnershungary.hu  e-mail címre kérjük visszaküldeni 2014. december 1-ig. A szakmai napra a létszám maximalizált, a jelentkezéseket a lapok beérkezése után egy szakmai bizottság bírálja el a jelentkezési sorrend és a szakmai motiváció alapján. FELHIVAS, PROGRAM JELENTKEZESI LAP A jelentkezés feltétele az egész napos jelenlét és a REYN tagság. A REYN hálózatba való jelentkezés ingyenes, és éves tagdíj sincs. Tagnak jelentkezni a REYN honlapon keresztül lehet: www.reyn.hu A szakmai napon való részvétel, az utazás (Örkénybe, és a vidéki résztvevőknek Budapestre is) és az ellátás (ebéd) teljesen ingyenes.

Felhívás: Persona Doll tréning

Szeretettel meghívjuk a nemzetközi REYN két és fél napos Persona Doll szakmai tréningjére, 2014. december 8-10 között Budapesten. A szakmai tréning részletei (a tréning célja, módszertana) a mellékelt dokumentumban találhatók. A képzés minden költségét (ellátás, útiköltség és szállás) az ISSA (International Step by Step Association) állja. » Tovább

Felhívás: Lépésről Lépésre gyermekközpontú pedagógiai rendszer interaktív műhelymunkára

Interaktív műhelymunkára hívunk Benneteket/ hívjuk Önt, melynek témája a Nemzetközi Lépésről Lépésre Egyesület (ISSA) által kidolgozott és alkalmazott 21. század kompetens pedagógusai, a minőségi pedagógia alapelvei minőségfejlesztési, értékelési rendszerrel való megismerkedés, a rendszer elemeinek, mérési mutatóinak gyakorlati kipróbálása, közös gondolkodás az alkalmazás lehetőségeiről.A műhelymunka időpontja: 2014. november 10-én 9.00 – 16.30 Tréner: Dawn Tankersley, az International Step by Step Association kisgyermekkori fejlesztéssel foglalkozó szakértője. A képzés angol nyelven folyik, magyar nyelvű tolmácsolással. A jelentkezés határideje 2014. november 4. További információ és a jelentkezési lap a következő linkeken tölthető le. Jelentkezesi_lap_LL_minősgb.műhelymunkára Meghívó Ll minőség műhelyre

Nemzetközi REYN éves gyűlés: 2014. október 8-9

A magyar REYN hálózatot a nemzetközi éves REYN gyűlésen három tag:Erősné Balogh Szilvia, Balogh Melinda és Antal Balog valamint a REYN kordinátor László Zsuzsa képviselte. A konferencia fő témája a Roma kisgyerekekkel foglalkozó szakemberek hálózatának fejlesztése, illetve annak hosszú távú stratégiájának kidolgozása volt.   mosaicad27e8a30b041d2c25b530d8fc79162e5f5661da

Felhívás: REYN szakmai nap Budapesten – 2014. szeptember 25.

A REYN (Romani Early Years Network) és a Partners Hungary Alapítvány szakmai napot hirdet 2014. szeptember 25.-én Budapesten. A szakmai nap célja, hogy a Roma kisgyermekekkel foglalkozó szakembereknek lehetőséget nyújtson a szakmai továbbfejődésre, valamint hálózatépítésre. A szakmai napon történő részvétel előzetes jelentkezéshez kötött. A jelentkezés határideje 2014. szeptember 8. További információ és a jelentkezési lap a következő linkeken tölthető le. Felhivas REYN Jelentkezesi_lap_REYN_workshop